Logo

Yönetmelik, Yönerge ve Kanunlar

Yönetmelikler
- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu için tıklayınız.
- 4857 Sayılı İş Kanunu için tıklayınız.
- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
- Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.  
Yönergeler
- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesine ulaşmak için tıklayınız. 
- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Yönergesine ulaşmak için tıklayınız. 
Kanunlar 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

foot