Logo

Yeterlik Sınavı

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI
 
1. Akademik yıl içinde toplam 3 yeterlik sınavı yapılır.
 
Dönem Başı İngilizce Yeterlik Sınavı: Okula yeni kayıt yaptırmış ve daha önce hazırlık programında başarısız olmuş öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçen sınavdır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler bölümlerine kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. 
 
Yıl Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı: Hazırlık programının gerekliliklerini yerine getirerek tamamlamış öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçen sınavdır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler bölümlerine kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. 
 
Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlik Sınavı: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi yaz öğretimine kayıtlı öğrencilerin programın gerekliliklerini yerine getirerek tamamladığı yaz öğretimi sonunda yapılan, öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçen sınavdır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler bölümlerine kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. 
 
*İngilizce Yeterlik Sınavından 60 puan ve üzeri alan öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar.
 
**Eğitim dili İngilizce olan bölümler için hazırlık zorunludur. Dönem başı İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeyen öğrenciler ile İngilizce Yeterlik Sınavından geçer notu alamayan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programına devam ederler.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı 3 oturumda gerçekleşmektedir.
 
1. Oturum: Dinleme, Okuma ve Dilbilgisi (2 saat)
Sınavın 1. Bölümü dinleme sınavı ile başlar. Öğrenciler iki farklı akademik metin dinleyerek not alırlar. Dinleme bitiminde öğrencilerin verilen sürede metin ile ilgili çoktan seçmeli soruların cevaplanması beklenir. Dinleme bölümünün ardından öğrencilere okuma ve dilbilgisi bölümlerinden oluşan soru kitapçıkları dağıtılır ve öğrencilerin çoktan seçmeli soruları cevaplamaları beklenir.
 
2. Oturum: Akademik Yazma (1 saat)
Verilen farklı alternatif konular arasından seçilen bir konu ile ilgili 5 paragraftan oluşan akademik bir kompozisyon yazılması beklenmektedir.
 
3. Oturum: Konuşma (her bir öğrenci 5 dakika)
Öğrenciler bireysel olarak sınava alınır. Öğrencilerin kapalı olarak seçtikleri konuşma konuları ile ilgili ortalama 3 dakikalık organize konuşmalar yapmaları beklenir.
 
 
Örnek İngilizce Yeterlik Sınavı için tıklayınız.

foot