Logo

Ders İçerikleri

PUE –USE of ENGLISH – İNGİLİZCE KULLANIM BECERİLERİ
Bu programın amacı öğrencilerin İngilizce dilbilgisi yapılarını ayırt etmesini ve anlamasını sağlamaktır. Bu ders öğrencilerin gerekli dilbilgisi kurallarını anlamasını sağlamada ve akademik alanda yazılı ve sözlü performansını geliştirmesi için bir temel oluşturur. Ana dersin bir parçası olan ders, bu hedeflerin başarılmasını amaçlar. Öğrenciler sınıf içi aktivitelerde ana dersin kapsamındaki tüm hedefleri kapsayan gerekli uygulamaları yapacaklardır.

PRC READING COMPREHENSION – OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ
Bu ders farklı okuma stratejileri kullanılarak öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirmesi için tasarlanmıştır. Öğrencilerin kelime dağarcıklarını geliştirilerek çeşitli okuma metinleriyle ilgili çıkarımlar ve tahmin yapabilmeleri sağlanarak farklı yapılardaki metinlere aşina olmaları amaçlanmaktadır.

PWE – WRITTEN EXPRESSION – YAZMA WRITTEN EXPRESSION
Bu ders öğrencilerin düşüncelerini yazma becerilerini geliştirmesini amaçlar. Öğrenciler düşüncelerini detaylı bir şekilde örneklendirerek açıklamayı öğrenirler. Derste bir kişiyi veya objeyi tanımlamayı, farklı fikirleri karşılaştırmayı, sebep sonuç ilişkisini kurarak akademik paragraf ve makale yazmaları hedeflenmektedir.

PLC – LISTENING COMPREHENSION – DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİLERİ
Bu dersin amacı öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmektir. Bu derste öğrencilerin dinlediklerini anlamaları ve detaylandırmaları için gerekli olan işitsel ve görsel materyaller sağlanır. Ayrıca öğrenciler farklı ders anlatımları dinlerler. Öğrencilerin farklı seviyelerde dinledikleri akademik çalışmaları anlamaları yeni fikirler üretmelerine katkıda bulunur.

PSE – SPOKEN EXPRESSION – KONUŞMA BECERİLERİ
Bu ders görsel-işitsel ve konuşma materyalleri kullanılarak öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişmesini amaçlanmaktadır. Öğrencilerin duyduklarını anlayarak yorumlamaları ve akıcı bir şekilde konuşmaları amaçlanır. Konuşma becerileri edinen öğrencilerin kendilerini yabancı dilde doğru şekilde ifade edebilmeleri sağlanacaktır.

PIS – INTEGRATED SKILLS – BÜTÜNLEŞİK BECERİLER
Bu ders, bütünleşik bir yol ile İngilizce dilinin temelleri hakkında genel bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Öğrencilerin akademik ve mesleki çalışmalarında kullanabilecekleri okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin yanı sıra kelime bilgisi ve dilbilgisi becerilerin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders ayrıca öğrencilerin çeşitli sosyal ve akademik  bağlamları tanımalarına ve günlük İngilizce kullanımına aşina olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

foot