Logo

Hakkımızda

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerine İngilizceyi gerçek hayatta kullanmaya teşvik eden nitelikli bir yabancı dil eğitimi sunar. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda verilen dersler öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini, bireysel çalışma becerilerini, iletişim kabiliyetlerini ve dil farkındalıklarını arttırma adına İngilizce Hazırlık Birimi, Modern Diller Birimi ve Eğitim Destek Birimi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Bu amaçla Hazırlık Biriminde öğrencilere 4 temel dil becerisinin temel alındığı bir yıllık yoğun İngilizce eğitimi verilmektedir. Modern Diller Birimi ise öğrencilere lisans eğitimleri boyunca akademik İngilizce ve ikinci yabancı dil dersleri sunmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin İngilizce dilinde yetkin olmalarının yanı sıra ikinci bir yabancı dili de etkin şekilde kullanmaları hedeflenmektedir. Eğitim Destek Birimi ise ders veren öğretim görevlileri ile ders alan öğrenciler arasında köprü kurarak Yabancı Diller Yüksekokulu’nun dinamik bir yapıda ilerlemesine destek olmaktadır.
 
Belirlenen hedefler çerçevesinde düzenlenen dersler, okulun uzun vadeli hedefi olan dünyayı eleştirel bir pencereden izleyen, yetkin, özgüvenli ve bağımsız bireyler yetiştirme hedefine katkıda bulunmaktadır. Alanya HEP Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun amacı öğrencilerimize yalnızca eğitimleri süresince gerekecek dil becerilerini kazandırmak değil, aynı zamanda gelişen teknoloji ve birbirine yakınlaşan kültürlerle zenginleşen dünyada her türlü dil becerisini kullanmalarına olanak sağlamaktır. Bu sayede öğrencilerimiz dil becerilerini kullanarak hem akademik hem de mesleki yaşamlarında duyarlı ve bilgili bireyler olarak ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkıda bulunabilirler.
 
 
 
 
 
 

foot