Logo

Akademik Kadro

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V., Prof. Dr. Mehmet Durdu ÖNER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1979 yılında mezun oldu. 1982 yılında Kansas State Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını, aynı üniversitede 1985 yılında Gıda Bilimleri Bölümü’nde doktorasını başarıyla tamamlamıştır. 1993 yılında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Profesörlüğünü almıştır. Akademik hayatı boyunca birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Bunun yanında birçok idari görevlerde ve projelerde yer almıştır. Ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok yayını bulunmaktadır. Gıda Biyoteknolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Gıda Mühendisliği Dizaynı, İstatistiksel Analiz, Gıda Uygulamaları Laboratuvarı ve İleri Tahıl Bilimi ve Teknolojisi gibi dersler vermiştir. 2015 yılından beri Alanya HEP Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili ve Rektör Vekili olarak çalışmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Nihan SİDAR
Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden 2008 yılında lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi süresince ayrıca, Anadolu Üniversitesi  Açık Öğretim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü Ön Lisans programını tamamlandı. Lisans eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi: Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon Programını 2009 yılında tamamladı. Ardından,   Bilkent Üniversitesi: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümünde 2011 yılında yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisansı süresince Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YTM-MATPUM), DHMİ Genel Müdürlüğü için Atatürk, Esenboğa, Dalaman Havalimanları master plan çalışmalarında araştırmacı olarak görev aldı. Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi; Uluslararası İlişkiler Doktora Programında Bilimsel Hazırlık yılını tamamlayarak Havacılık Yönetimi alanına olan ilgisi ve bilgi birikimi dolayısıyla Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme alanında Doktora yapmaya karar vererek doktorasını 2016 yılında  “Türkiye’deki Hava Yolu Taşıyıcılarının Rekabet Stratejisi: Düşük Maliyetli Hava Yolu Taşıyıcıları İçin Stratejik Modelleme Önerisi” tezi ile  tamamladı. Doktora eğitimi sürecince aynı zamanda Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Dış İlişkiler Ofisinde Avrupa, Afrika ve Amerika Sorumlusu ve  Uluslararası Değişim Programları Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2016 yılında Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde Dr.Öğr.Üyesi olarak çalışmaya başladı. Şu anda Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığını yürüten Dr. Sidar, aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Ofisini yönetmektedir. Çalışmalarında havayolu yöntetimi, stratejik planlama ve hizmet yönetimi alanlarında yoğunlaşan Dr.Sidar’ın bu konularda ulusal bildirileri, yayınları bulunmakta olup ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YTM-MATPUM) DHMİ Genel Müdürlüğü için Hava Ulaşım Genel Edütü projesinin Mevcut Durum Kısım 1 çalışmalarında Danışma Kurulunda yer almıştır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Dimitris AGOURIDAS 
 
Dr. Dimitris Agouridas was born in Athens, Greece, in 1973. He has pursued studies in the fields of Tourism Management, Tourism Policy, Social Anthropology, Psychology, and he holds a doctorate in Psychoanalytic Theory. He has held teaching positions in Tourism Management, as well as Psychology departments. His research interests include Psychoanalysis, Social and Cultural Theory, the Philosophical Anthropology of Travel and Tourism, the articulations of space and subjectivity, and travel as a metaphor of desire along the lines of Freudo-Lacanian categories, on which he has written extensively. He is the author of three published poetry collections, and his work has appeared in various literary reviews.

 

Dr. Öğretim Üyesi Nesrin ÖZKAN

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 2006 yılında mezun olmuştur. 2012 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayarak, aynı üniversitede 2013 yılında doktora eğitimine başlamıştır. 2018 yılında ‘’Karlılık, Aktif Büyüme Anomalileri ve Alternatif Varlık Fiyatlama Modelleri: Borsa İstanbul Uygulaması” başlıklı tezini başarıyla savunarak doktorasını tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi süresince yurtiçi ve yurtdışında kurulu şirket ve holdinglerde uzman ve yönetici olarak çalışmıştır. Faruk Saraç Tasarım Meslekyüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2014 yılından bu yana üniversitelerde muhasebe ve finans dersleri vermektedir. Varlık fiyatlama, çoklu faktör modeller, finansal piyasalarda gözlemlenen anomaliler, davranışsal finans ve portföy yönetimi konularında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. İtalya’da düzenlenen kongreye tam metin bildiri ile katılarak, sözlü sunumunu gerçekleştirdiği çalışmasıyla “En iyi Bildirimi Sunumu Ödülü’ne layık görülmüştür. 2019 yılından bu yana Alanya HEP Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 

Ar. Gör. Kemal COŞKUN
2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda hazırlık eğitimini başarı ile tamamladı. Ardından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde üniversite eğitimine tam burslu olarak devam etti ve eğitim dönemi boyunca aldığı onur ve yüksek onur belgeleriyle birlikte 2017 yılında mezun oldu. Ayrıca lisans eğitimi sırasında Erasmus Programı kapsamında Romanya'da Danubius Üniversitesi'nde bir dönem eğitim aldı. Lisans mezuniyeti sonrası eğitim hayatına ara vermeden Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansına başladı. 2019 yılında Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde görevine Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır ve halen görevine devam etmektedir.

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
 

Öğr. Gör. Ezgi Kulak 
Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Gazipaşa Süper Lisesinden 2004 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini 2004/2008 yılları arasinda Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladiktan sonra , Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde tezsiz yüksek lisansını , Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tezli yüksek lisansını yapmıştır. Halen Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde Türkçe dersleri vermektedir.

 

Dr. Meral Sayın
Dr. Meral Sayın ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Lisans, ODTÜ Endüstri Mühendisliğinden Yüksek Lisans ve Süleyman Demirel Üniversitesi İktisat Bölümünden Doktora Derecesi (Rekabetçilik ve Kümelenme alanında) almıştır. Dr. Sayın çalışma hayatına 1980 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Şehir Plancısı olarak başlamış, daha sonra KOSGEB’de, son 8 yılı Daire Başkanı olmak üzere, 2002 yılsonuna kadar toplam 16 yıl çalışmıştır. KOSGEB’de çalıştığı süreçte Avrupa Komisyonunun Avrupa Bilgi Merkezi (EIC) Programının Ulusal Koordinatörü ve ayrıca KOSGEB Teknoloji Kuluçkalarında Proje Değerlendirme Üyesi olarak görev yapmıştır. Dr. Sayın, 2002-2009 döneminde önce GAP İdaresi Başkanlığı ve daha sonra Dış Ticaret Müsteşarlığının AB fonlu projelerinde üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2010 itibariyle yarı zamanlı danışman olarak AB fonlu Teknik Yardım projelerinde görev üstelenmiş ve hala bu hizmetlere devam etmektedir. Dr. Sayin 2010 yılında Çankaya Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin Müdürü olarak çalışmaya başlamış ve beş yıl süresince bu görevi sürdürmüştür. Bu süreçte üniversitede Teknoloji Kuluçkası ve Teknoloji Transfer Ofisinin kuruluşuna liderlik yapmıştır. Ayrıca, Avrupa Komisyonu ve Kalkınma Ajansları tarafından fonlanan birçok projenin geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif görevler ve sorumluluklar üstlenmiştir. Bu esnada Girişimcilik ve İnovasyon, Rekabetçilik ve Kümelenme, Üniversite ve Sanayi İşbirliği konularında dersler de vermiştir. Halen Alanya HEP Üniversitesinde Girişimcilik ve İnovasyon ile Proje Yönetimi derslerini vermektedir. 33 yılı aşan deneyimiyle Dr. Sayın, KOBİ Geliştirme, Girişimcilik, İnovasyon, Rekabetçilik, Yerel Ekonomik kalkınma, Yerel Rekabetçilik ve Kümelenme alanlarında uzmanlaşmıştır. Dr. Sayın’ın uzmanlık konularıyla ilgili çeşitli yayınları bulunmaktadır. Ayrıca, Dr. Sayın’ın, 1998’de KOSGEB tarafından yayınlanan “Avrupa Birliğinde KOBİ Destek Programları ve Diğer Teşvik Araçları” başlıklı, Mustafa A. Fazlıoğlu ile bir kitabı bulunmaktadır.

 

Dr. Öğretim Üyesi Sezin Zengin Farıasmartınez
Lisans eğitimini 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi işletme bölümünde tamamlayarak öğrenim hayatına Gazi Üniversitesi finans yüksek lisans programına devam etmiştir. 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti resmi burslu öğrencisi olmaya hak kazanarak Amerika Bileşik Devletlerine gitmiştir. 2010 yılında Delaware Üniversitesinde işletme yüksek lisansını tamamlamış ekonomi bölümünde doktora programına devam etmiştir. 2016 yılında doktora çalışmalarını tamamlayarak Türkiye’ye dönüş yapmış ve Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak kariyerine başlamıştır. Doktora çalışma alanı uygulamalı ekonometrik modelleme ile sağlık ve iş gücü ekonomisi, akademik çalışma yürüttüğü alanlar ise mikroekonomi, oyun teorisi, stratejik davranış ve davranışsal ekonomi ve finanstır. 2017 yılından beri Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak ders vermektedir.

 

 

Öğr. Gör. Ercan KOÇ
2002 yılında, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat  Fakültesi, Tarih Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2002-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yakınçağ alanında yüksek lisans yaptı. Aynı dönem içerisinde Anadolu Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsünde Tezsiz Yüksek lisans programını da tamamladı. Çalışmalarını Özel sektörde ve Devlete ait eğitim kurumlarında devam etmektedir.

 

foot