Logo

Strateji Geliştirme Kurulu

01.07.2019 tarihli 16 sayılı Senato kararı uyarınca Üniversitemiz Stratejik Plan Komisyonu aşağıdaki gibidir.
 
Prof. Dr. Mehmet Durdu ÖNER
(Rektör V.)
Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan DOĞAN
(Genel Sekreter V.)
Prof.Dr. Erol SAYIN
(Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖRÜ DOĞAN Dr. Öğr. Üyesi Evren ÜLKERYILDIZ
Dr. Öğr Üyesi Burcu ÇABUK Dr. Öğr. Üyesi Gaye TOPA ÇİFTÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Bayram ER  Dr. Öğr. Üyesi Nihan SİDAR
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur YÜKSEL Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKOÇ

foot