Logo

Enstitü Yönetim Kurulu

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖRÜ DOĞAN (Müdür V.)
Öğr. Gör. Nihan KOCAMAN PAVLOVIC (Müdür Yrd.)
Prof. Dr. Erol R. SAYIN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇABUK (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Nihan SİDAR (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan DOĞAN (Üye)

foot