Logo

Enstitü Kurulu

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-ENSTİTÜ KURULU
Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖRÜ DOĞAN (Müdür V.)
Öğr. Gör. Nihan KOCAMAN PAVLOVIC (Müdür Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇABUK (Anabilim Dalı Başkanı)

foot