Logo

Program Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1) Mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma ve bu alanlardaki kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi.
2) Mimari sunum ve iletişim becerileri - Mimari ürünün uygun tekniklerle görsel olarak ifade edilebilme ve yapılan işin ilgili kişiye uygun dil ve araçlarla anlatılabilme becerisi
3) Bireysel ve takım olarak çalışabilme becerisi - Mimari ürün üretme sürecinde bireysel ve takım olarak çalışabilme becerisi
4) Yaşadığımız mekanlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekanlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
5) Mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı nosyonu ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi
6) Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama.
7) Mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye erişebilme becerisi; bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme becerisi
8) Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç, mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olmak; alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi
10) Mimarlık konusunda mesleki literatürü ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
11) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standart bilgilere sahip olma
12) Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi
13) Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı veçeşitlilik konularını anlama.
14) Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme.
 

foot