Logo

Program Yeterlilikleri


Alanya HEP Üniversitesi`nin öğrencileri mesleki yaşamlarına hazır hale gelmeleri için alanlarında gerekli tüm niteliklere ve yetkinliklere sahip olacak şekilde mezun olacaklardır. Lisans eğitimlerinin sonunda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü`nün öğrencilerine sunduğu program yeterlilikleri;
 

Program Yeterlilikleri
1)  Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında güncel bilgileri, içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3) Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde; her birimde sorumluluk alarak en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4) Yiyecek üretimi alanında menü planlaması yapar, uygulatır ve denetler
5) Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, yiyeceklerin kalori ve besin değerlerini hesaplamak, değerlendirmede bulunmak ve karar verebilmek
6)  Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
7) Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
8) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
9) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin projeleri başlatabilmek, sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme, ve ekibine liderlik edebilmek
10) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
11) Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
12) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
13) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
14) Bir yabancı dili kullanarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
15) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin etik değerlere sahip olmak.


Program ve dersler ile ilgili daha detaylı bilgi için ilgili sayfayıaşağıdaki bağlantıdan ziyaret  edebilirsiniz:

http://ects.alanyahep.edu.tr/tr/ects.content/page/about
 

foot