Logo

Program Hakkında

Mimarlık yüksek lisans programının amacı mimarlık, tasarım ve kentsel tasarım arasındaki disiplinlerarası ilişkiyi araştırmak ve irdelemektir. Mimarlık yüksek lisans öğrencilerinin seçtikleri alanla ilgili zorunlu ve seçmeli  dersleri tamamladıktan sonra, seçtikleri özgün bir konuda bilimsel araştırmaya dayanan bir yüksek lisans tezi üretmeleri beklenir.
 
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı kredili dersler, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
 
Program hakkında (kazanılan derece, kazanılan derecenin seviyesi, önceki öğrenmenin tanınması, program çıktıları, vb.) ayrıntılı bilgi edinmek için http://ects.alanyahep.edu.tr/tr/ects.content/page/about bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.
 

foot