Logo

Politikamız

Alanya HEP'te, tüm personelin ve öğrencilerin gelecekteki çalışmalarına uygun deneyim kazanma ve yetenek geliştirme fırsatı bulan çok kültürlü ve uluslararası bir ortamı teşvik etmenin önemini benimsiyoruz. Alanya HEP Üniversitesi, öğrenim fırsatlarının mümkün olan en fazla sayıda öğrenciye ve çalışana sunulmasını sağlamak için açık kapı politikaları üzerinde durmaya odaklanmıştır. Dolayısıyla, hareket kabiliyeti, bilgi paylaşımı ve kurumsal gelişme için fırsatlar yaratmak ve üniversitenin 'küresel' ortamdaki profilini yükseltmek için uluslararası ortaklıklarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz.

Üniversitenin Erasmus + Programı ile ilgili temel görevleri öğrencilere ve personele uluslararasılaşma sürecinde dinamik bir rol oynama imkanı tanıyacak nitelikli bir eğitim ortamı sağlamak; Üniversite ve iş dünyası arasındaki katılımı ilerletmek; araştırma faaliyetleri oluşturmak; disiplinler arası konulara yoğunlaşan çok kültürlü bir Üniversite hayatı ve yoğun programlar ve uluslararası projeler yaratarak kültürel açıdan çok çeşitli söylemleri güçlendirmektir. Alanya HEP Üniversitesi'nin içselleştirme politikasının uygulanmasına ilişkin temel standartlar geniş destek ve açıklıktır. Üniversitede, objektifliğe, şeffaflığa ve eşitliklere dikkat edilerek uygulanan tüm prosedürlere azami önem verilmektedir. Öğrenci ve personel seçim kriterleri, cinsiyet, ırk, sosyal statü, dil, yaş veya engelliliğe dayalı olası bir ayrımcılığı önlemek için akademik başarı ve dil becerilerine uygun olarak belirlenir.

Stratejik ortaklara yaklaşımımız, her şeyden önce, yüksek kalite standartları, ortak hedefler ve çıkarlar için karşılıklı taahhüt üzerinde yoğunlaşmaktadır. Alanya HEP, bölümlerimizin özel şartlarına uygun olarak, çeşitli coğrafi alanlardaki ortaklıklara açıktır. Uluslararası işbirliklerimizdeki asıl hedefimiz, dünyayı açık uçlu bir alan olarak önermekle birlikte, öğrenci ve akademik personel değişimleri ile eğitim kalitesini arttırarak sınırsız bir dünyada yaşamları ve kariyerlerindeki hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır.

Alanya HEP Üniversitesi, eğitim dili İngilizce olan yakın zamanda kurulmuş bir kurumdur. İngilizce öğretim dili, uluslararası üniversiteler ve kurumlar arasındaki işbirliğinin iletişimini ve verimliliğini arttıran en önemli araçtır. Ayrıca, uluslararası üniversite organizasyonlarına (Avrupa Üniversiteler Birliği, Uluslararası Üniversiteler Birliği, vb.) katılım da üniversitemizin gündemindedir. Alanya HEP, akademik personeli uluslararası projelere katılmaya teşvik etmek ve akademik tanınırlığını artırmak istemektedir. AB işbirliği konusunda Alanya HEP, uluslararası eğitim fuarları, giden ve gelen öğrenciler ile AB projelerine ilgi duyan öğretim üyeleri ve idari personele yönelik uyumlanma programları düzenlemesinde Uluslararası İlişkiler Ofisini destekleyerek AB Üniversiteleri ile ortaklıklar geliştirmeyi hedeflemektedir. Alanya HEP Üniversitesi personeli ayrıca gelecekteki işbirliği için uluslararası eğitim konferanslarına katılmaları ve üniversite ziyaretleri düzenlemeleri konusunda desteklenmektedir.

      

foot