Logo

Özel Öğrenci

Özel öğrenci; Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrencidir.

Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitemizden alacağı ders veya uygulamaların kredileri, kendi üniversitesindeki ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.

Özel öğrenci olarak dönem ya da yaz okuluna katılacak öğrenciler, alacakları derslerin ücretini ödemekle yükümlüdürler.
Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.
 

foot