Logo

Genel Bilgiler


Öğrenci İşleri Müdürlüğü olarak amacımız; Üniversitemiz akademik birimleri ile eşgüdüm sağlayarak eğitim-öğretim sürecinin mevzuat, yönetmelik ve yönergeler kapsamında düzenli yürütülmesini sağlamak, öğrencilere, öğretim elemanları ile idari personele güvenli ve hızlı bilgi/belge hizmeti sunmaktır.

Müdürlüğümüz;
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim hayatı boyunca ilgili tüm işlemlerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

Ayrıca; gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak; öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkaran birim olma yolunda, kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunmak arzu ve gayreti içerisindedir.

Müdürlüğümüz Tarafından Yürütülen Başlıca Hizmetlerimiz
1. Öğrencilerin Kayıt-Kabul İşlemleri
2. Müdürlük ile ilgili resmî yazışmaların yapılması ve dosyalanması
3. Öğrencilerle ilgili işlemlerde akademik birimler arasında bilgi akışının ve koordinasyonun sağlanması
4. İstatistiksel çalışmaların yapılması ve sonuçların iş ve dış paydaşlara iletilmesi
5. Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçişler
6. Ders Kayıtları
7. Öğrencilerimizin İhtiyaç Duydukları Resmi Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, vb.)
8. Öğrencilerin bursluluk durumlarının takip edilmesi
9. Öğrenci Kimlik Kartı
10. Askerlik İşlemleri
11. Diploma ve Diploma Eki İşlemleri
12. Üniversiteden Çıkış İşlemleri (Kayıt Sildirme/Mezuniyet)
13. Yönetmelik, Yönergeler Hakkında Bilgilendirme
14. Akademik Takvimin hazırlanması
15. Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve Rektörlük tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi 

foot