Logo

Burslar

BURSLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. İngilizce Yeterlilik sınavını başarı ile geçenler lisans bölümleri için öngörülen ücretleri öder. Kayıt için ilk ödemeler ilgili banka hesabına yatırılır ve dekontla kayıt işlemi başlatılır.
 
Yıllık öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından günün ekonomik koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir.
 
Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri ve sadece öğrenim ücretini kapsar. Bunun dışında kalan, barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurtdışında eğitim giderleri gibi giderler burs kapsamı dışındadır. Bu burslar İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süreyi de kapsar. Bu burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresini kapsar; normal eğitim-öğretim süresini aşan süreyi kapsamaz.
 
Burs koşulları ile ilgili detaylar, Alanya HEP Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Burs Yönergesi esaslarına göre yürütülecektir.
 

foot