Logo

Öğretim Programı

1.yıl Güz Yarıyılı
Kodu Ders Adı Teorik Uygulama  Kredi AKTS
GMS 501 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 3 0 3 7,5
ELEC 01 Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
ELEC 02 Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
ELEC 03 Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Toplam        12 30
1.yıl Bahar Yarıyılı
Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ELEC 04 Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
ELEC 05 Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
ELEC 06 Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
GMS 500 Seminer 0 0 0 7,5
Toplam                              9 30
2.yıl Güz Yarıyılı
Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
GMS 590 Tez 0 0 0 30
Toplam       0 30
2.yıl Bahar Yarıyıl
Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
GMS 590 Tez 0 0 0 30
Toplam       0 30


DERS İÇERİKLERİ
 
GMS 501 – Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bilimsel kavramların tanıtılması, bilimsel bir araştırmanın kurgulanması, nitel-nicel ve karma yöntemlerin özellikleri ve süreçleri, bilimsel aktarmalar, kaynakça gösterimi konuları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
 
GMS 503 – Gastronomi Bilimi
Bu dersin kapsamında, gastronomi bilimini oluşturan temel çalışma alanlarına yer verilir. Beslenme, moleküler gastronomi, füzyon mutfağı, temel mutfak teknikleri, gastronomi tarihi, gıda mevzuatı ve hijyen konuları hakkında bilgi paylaşılır. Gastronomi biliminin çalışma konuları interaktif ortamda tartışılarak bilgi ve görüş aktarımı gerçekleştirilir.
 
 
GMS 505 –  Gastronomide Stratejik Yönetim
İşletmelerin rekabet avantajı elde edebilmek ve işlerini sürdürmek için neler yapması gerektiği sorusuna cevap aranması dersin amacı olup, dersin içeriğini stratejik yönetim kavramı, stratejik yönetim kuramları, dış çevre analizi, iç çevre analizi, rekabet stratejileri, büyüme stratejileri ve örnek olaylar kapsamında yönetim aşamasında turizm ve  otelcilik organizasyonlarında stratejik süreç, organizasyonel hedefler, stratejik planlama konuları oluşturmaktadır.
 
GMS 507 – Gastronomi ve İletişim
İletişim biliminin başlangıcından günümüze kadar gelişiminin kuram ve uygulanması, reklamın tarihsel gelişimi, iletişim araçlarında reklam ve halkla ilişkiler kampanyalarının hazırlanmasını içerir.
 
GMS 502 – Mutfak Teknikleri ve Uygulamaları
Öğrencilere bu derste reçetelerin zamanlama açısından etkili kullanımı vurgulanarak; gıdaların hazırlanması, uygun pişirme tekniği seçimi, ve gıdaların pişirilmesi öğretilir. Özenli ve lezzetli yemeklerin hazırlık ve pişirme süreçlerinin kısa zamanda gerçek müşteriye sunumunun ve servisinin nasıl yapılması gerektiği anlatılır. Mutfakta profesyonel çalışma için gereken bilgilere yer verilir. Teorik ve pratik olarak çalışmalar yürütülür. Başlıca konuları, menü ve reçete, yemek ve mutfak güvenliği, etleri tanıma ve işleme, temel kesme, doğrama ve pişirme teknikleri, aromatik sular, temel soslar ve çorbalar, Türk ve dünya mutfağından örnekler ve tatlılar ile ilgili temel teknik ve temel uygulamalarından oluşur.
 
GMS 504 – Gastronomide Duyusal Analiz          
Gastronomide ürün değerlendirme kriterlerinin nasıl belirlendiğine yer verilecektir. Tüketicinin ürün seçimine etki eden fizyolojik ve psikolojik faktörler ele alınacaktır. Tüketicide oluşan duyusal algının temelleri hakkında bilgi aktarılacaktır. Farklı mutfak teknikleri ve formülasyonların son ürünün duyusal özellikleri üzerine etkisi, duyusal panellerle ürünün görünüş, tat, koku, ses vb. duyusal özelliklerinin test edilmesi bu dersin konularını oluşturmaktadır. Ayrıca bu özelliklerin değerlendirilebilmesi için kullanılabilecek laboratuvar teknolojileri, ekipmanları ve teknikleri de bu ders kapsamında öğretilmektedir.
 
GMS 506 – Temel Pişirme Yöntemleri    
Beslenme ve besin öğeleri, pişirmenin amaçları, ısı aktarımı türleri, farklı pişirme yöntemlerinin sağlık üzerine etkileri ve mutfakta iş güvenliği ve sağlığı gibi konular işlenerek pişirme konusuna öğrencilerin farklı yönlerden bakabilmesini amaçlanmaktadır.
 
GMS 508 – Yönetim Bilimi ve Stratejisi
Öğrencilerin yönetim konusunda bilgilerini artıracakları ve stratejik yaklaşım geliştirme becerisi kazanabilecekleri ders.    
 
GMS 500 – Seminer
Seminer dersine kayıt olan yüksek lisans öğrencisi tez çalışmasına yönelik olarak bilimsel araştırma yaparken izlenecek yol ve dikkat edilecek konular hakkında bilgi sahibi olur. Öğrenci seminer dersi süresince çalışmalarını rapor haline getirme ve sunma konularında kendini geliştirir. Ayrıca araştırmalarını sözlü ve yazılı paylaşma aşamasında tablo, grafik, sunum vb. teknikleri kullanıp bilgileri diğer araştırmacılara aktararak bilimsel tartışma ortamının geliştirilmesine katkıda bulunur. Tez çalışmasına öğrencinin hazır hale gelmesi için gereken yöntem ve bakış açısının kazandırılması hedeflenir.
 
GMS 590 – Tez
Tezli yüksek lisans programının başarılı şekilde tamamlanması için zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlayan öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirlediği tez başlığı ve konusunun program süresi içerisinde bilimsel ve etik kurallara uygun olarak tamamlanmasını hedefler. Tez çalışmasında ilgili alanda araştırmalarını yapan öğrenci tez konusunun tekrardan uzak içeriğe sahip olması, bilime yeni bir bilgi, bakış açısı veya yöntem kazandırmayı amaçlayacak şekilde araştırma sürecini gerçekleştirir ve bu çalışmasını jüri değerlendirmesine sunar. 
 

foot