Dijital stratejik planımızı yapıyoruz çünkü “Yeni Normal” dijitalde!

Dijital stratejik planımızı yapıyoruz çünkü “Yeni Normal” dijitalde!
Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul; bu yıl 6’ncı gerçekleştirilen Uluslararası Akademik Forum 2020’de yer alan panelde “Uzaktan Erişim ve Yeni Normal” konusunu değerlendirdi.

UZMAN KONUKLAR YENİ NORMALİ KONUŞTU
Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) işbirliği ile gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ yaptı.  COVİD-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak uzaktan katılımla gerçekleşen forumun ikinci bölümüne;  Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL, UIPATH Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen,  Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Özdemir ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Suğur katıldı.

“SÜREÇ OLDUKÇA BAŞARILI”
Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, COVID-19 Süreci Yüksek Öğretimde Yeni Normal’i Tetikleyecek mi” sorusuna yanıt verdi.   Özkul, COVİD-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapılan eğitimlere ara verilmesi sonrasında teknoloji tabanlı eğitime ilkokuldan doktoraya kadar her düzeyde hızlı bir geçiş olduğundan bahsetti.    Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul; “Bu süreç bir acil durum sürecidir. Acil Durum Uzaktan Eğitimi ya da Uzaktan Erişimli Eğitim gibi adlarla ifade edilen bu süreci, tam anlamıyla uzaktan eğitim olarak tanımlamamak gerekiyor.  Olumlu - olumsuz birçok deneyim yaşanmakla birlikte, süreç genel olarak oldukça başarılı. Uzaktan erişim yoluyla gerçekleşen eğitim,  kimi zaman yüz yüze olandan daha etkili öğrenme–öğretme ortamlarının oluşturulabildiğini gözlemliyoruz. Ancak henüz tamamlanmamış olan bu döneme ilişkin sınırlı gözlemlerle genelleme yapılmaması gerekiyor.  Bu süreçteki deneyimler; kurum, program, derslerin niteliği ve içeriği, teknolojik altyapı, öğretim elemanı ve öğrencilerin hazır bulunurlukları ve tutumları vb. faktörler özelinde analiz edilmesiyle çok daha yol gösterici bilgiler elde edileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETME YERİNE ÖĞRENME OLGUSU ÖNPLANDA OLMALI”
Geleneksel yüksek öğretimin çağın gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, geleneksel okul sistemi endüstri devriminin fabrika modelini esas aldığını, telefon ve bilgisayar teknolojilerinin hayalinin bile olmadığı zamanlarda ortaya çıkan bu yapı ve işleyişin günümüzde geçerliliğinin kalmadığını; okulların bilgi ve iletişim teknolojileriyle entegre olacak şekilde dönüşmesi gerektiğini belirtti.   Özkul, konuşmasına şöyle devam etti:  “Artık öğretme yerine öğrenme olgusunun ön planda olması gerekiyor.  Öğrencilerin okuyarak öğrenebilecekleri bilgileri onlara aktarmak yerine,  öğretim elemanlarının bu bilgileri anlamlı kılma, pekiştirme yönlü rol üstlenmeleri gerekiyor.  Uzaktan Eğitim modeli LGS ve üniversite sınav sistemini değiştirir mi? Keşke LGS yapılmasa ve liselere kura ile öğrenciler atansa. Sosyal gelişimin ön planda olduğu ilk ve orta öğretimde uzaktan eğitime ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Yüksek öğretimde ise bu yıl sınav yapılması yerine üniversitelerin herkese açık olması, mümkün olduğunca yüz yüze eğitimle desteklenen ‘blended – harmanlanmış’  öğretim modelinin uygulanması, uzaktan başlayan yükseköğretimde öğrencilerin başarılarına göre ilerleyebilecekleri bir modelin uygulanması mümkün. Bu topyekun bir paradigma değişimi gerekiyor. Yüksek öğretimde de sosyal ortamın ihmal edilmemesi önem taşıyor ” ifadelerini kullandı.

“CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI, SOKMAYA ÇALIŞMAMAK LAZIM”
Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, çevrimiçi gerçekleşen konferansta, katılımcıların sorularına da yanıt verdi.  Üniversitelerin dijital stratejilerini oluşturması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, “ Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi olarak dijital stratejik plan taslağımızı oluşturduk.  Tüm öğretim kadromuz ile bunun son haline getireceğiz. Bu şekilde gerekli altyapı güçlendirilecek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bu modeli çok daha etkin kullanımı sağlanacak. Olumsuz örnekler olsa da bu kriz döneminin uzaktan eğitimin başarılı bir şekilde yapılabilir olduğunu gösterdi. Öngörülen bilgi ve becerileri kazandıran eğitim sistemin “kalitelidir. Bunu belirleyebilmek için de ölçme değerlendirme çok iyi yapılması gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecindeki ölçme değerlendirme faaliyetlerini, öğrencilerin sınavlarda gözetim altında tutulmaması gerekliği olmadan güvenli ve hassas olarak yapılmasını mümkün kılacak farklı yöntemler uygulanabilir. Örneğin, , başta ‘defter-kitap açık’ şekilde uygulanan sınavlar yanında, portföy, proje gibi çalışmalarla öğrencilerden öğrendiklerini  yansıtmalarına imkan tanınmasının daha kalıcı öğrenme sağlayacağını düşünüyorum. Dünya üniversiteleri KOVİD-19 sonrası  döneme yönelik ciddi hazırlıklar yapıyor. Beyin göçü artık fiziksel olma özelliğini kaybetti. Türkiye’de yetişmiş insan kaynağı önemli başarılara imza atıyor. Üniversite yönetimleri bu dönemde dijital stratejilere önem vermeli.  Bunda bir geriye dönüş yok artık.  Cin artık şişeden çıktı, sokmaya çalışmamak lazım” ifadelerini kullandı.
 

Haber Galerisi

Site Haritası