Logo

Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler

01 Temmuz 2019 tarihli 16 sayılı Senato kararı doğrultusunda Üniversitemizin Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefleri aşağıdaki gibidir; 

MİSYON


Bölgenin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini̇ göz önüne alarak; özellikle turizm, tarım ve kıyısal kaynaklar yönetimi̇ alanlarında kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı ve katılım sağlayan öncü ve örnek bir üniversite olmaya yönelik faaliyetler ve hizmetleri sunmaktır.
 

VİZYON

 
Ulusal ve Uluslararası alanda yenilikçi, yaratıcı, ve öğrenci odaklı öğrenme yaklaşımlarını kullanan, toplumsal yararı gözeten, geleceği şekillendirmek üzere teknolojiyi yakından takip eden çağdaş ve öncü bir üniversite olmaktır.

Bu misyon ve vizyon doğrultusunda Üniversitemizin stratejik hedefleri şunlardır;
 

   - Üniversitenin nitelikli iş gücü kaynağının artırılması ve uzmanlık alanları oluşturulması
   - Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni fakülte ve bölümler açmak ve bilimsel araştırmalar yapmak
   - Eğitim-öğretim içeriğini paydaşların ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemek
   - Öğrenciler ve personel için cazibe merkezi olmak
   - Mezunlarımızın özel sektör tarafından öncelikli tercih edildiği bir üniversite olmak
   - İç ve dış paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi 
 
TEMEL DEĞER VE İLKELER
 
   - Çağdaşlık
   - Teknoloji
   - Kalite
   - Etik değerlere bağlılık ve liyakat
   - Şeffaflık
   - Yaratıcılık, özgünlük
   - Girişimcilik
   - Katılımcılık
   - Akademik özerklik, özgürlük ve sorumluluk bilinci
   - Sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik

foot