Logo

Mimarlık Bölümü

Hakkımızda

Mimarlık Bölümümüzün amacı, kenti kucaklayan, kent ile her anlamda ilişki içinde olan, bir öğrenim ortamında, her tasarım disiplininde olduğu gibi, mimarlık eğitiminde de hiç değişmeyecek ve hep var olacak hedef olan “yaratıcılığı” ortaya çıkarmayı amaçlayan ve bunu yapabilmek için kişinin kendi kişiliğine eğitilmesi görüşüdür.
 
Doğru bir kişilik oluşursa, yapıtların da doğru (yaratıcı) olma olasılığı da artacağı düşüncesi ile, nesneye değil de o bilginin nesnenin içinde bulunduğunu bilerek”. nesneyi aracı kılarak, ahlaklı bir kişiliği geliştirmeye yönelik  bir yöntem uygulanmaktadır.

Misyon
Amacımız, gerçekleştirdikleri işler ile çağdaş kültür ile bütünleşmiş, sanatçıların ve tasarımcıların yetiştirilmesidir. Bunu toplumun geleceğinin biçimlenmesinde temel görevimiz olarak üstleniyoruz. Misyonumuz, Yaratıcılık eğitimini en başa alan, düşünce ve duyarlık bileşkesini gerçekleştirebilen yaratıcı kişilikler yetiştiren, topluma varlığı ile artı değer katan, soyut düşüncenin kazanımında önemli içeriklerle öğretim yapan, insan yaşamı ve ilişkileri üzerine söz söyleyebilecek, , “ilk defa karşılaşacağı sorunlara bile çözüm önerebilen açık beyinler üreten” mimarları yetiştiren, Uluslararası ortamda iddialı, etik değerlere sahip bir fakülte olmaktır. Eğitim ortamımız, merak uyandıran sorularla, eleştirel düşünceyi besleyen, düşündüklerini sorgulayan, kişilikli, akıl ve duyarlık bileşkesini amaçlayan bir eğitim ortamı olarak kurgulanmıştır. Eğitimdeki amaçlar yanı sıra yabancı dile hakimiyet, araştırmanın önemi, hoca öğrenci iş birliği ve aktivitelerin çeşitliliğine önem verilmektedir. 


Vizyon
Vizyonumuz, Üniversitemizin Vizyonu doğrultusunda, kenti kucaklayan, kent ile her anlamda ilişki içinde olan, bir öğrenim ortamında, her tasarım disiplininde olduğu gibi, mimarlık eğitiminde de hiç değişmeyecek ve hep var olacak hedef olan “yaratıcılığı” ortaya çıkarmayı amaçlayan ve bunu yapabilmek için kişinin kendi kişiliğine eğitilmesi görüşüdür. Doğru bir kişilik oluşursa, yapıtların da doğru (yaratıcı) olma olasılığı da artacağı düşüncesi ile, nesneye değil de, nesneyi aracı kılarak, ahlaklı bir kişiliği geliştirmeye yönelik” bir yöntem” uygulanmaktadır, “o bilginin nesnenin içinde bulunduğunu bilerek”.
Günümüzde, tüm alanların mesleğe ilişkin devamlı gelişen bilgi dünyası içinde, öğrencilerin Mimarlık mesleğinin farklı alanlarında kendi ilgileri doğrultusunda eğitilmesi ve mezun olduklarında, sahip oldukları özelleşmiş ve içselleştirilmiş bilgi ve donanımları ile ulusal ve uluslararası ortam ile rekabet edebilmeleri amaçlanmaktadır.

foot