Logo

Akademik Kadro

 

Prof. Dr.  Erol R. SAYIN  (Mimarlık Fakültesi Dekan V.)
İstanbul (Erkek) Lisesinden 1972’de, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden 1979 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden almıştır. 1979-80 yıllarında Ankara Belediyesi Planlama Biriminde çalışmış, 1980-1988 arasında Kent-Koop'ta Araştırma-Değerlendirme Sekreterliği yapmıştır. Aynı dönemde ODTÜ Mimarlık Fakültesinde ek-görevli olarak ders vermiştir. 1988'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne tam zamanlı öğretim üyesi olarak katılmış; 1994'e kadar akademik göreviyle birlikte ODTÜ Rektörlüğünde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Satınalma Komisyonları Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. 1994’den sonra öğretim üyeliğinin yanısıra çeşitli Avrupa Birliği ve Dünya Bankası projelerinde yürütücü, katılımcı ve danışman olarak çalışmıştır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uzmanlığı Yüksek Lisans Programında ve Kara Harpokulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde altışar yıl ek-görevli olarak yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş, tezler yönetmiştir.
2008-2010 yıllarında akademik bir ekiple Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin (AHEP) fizibilite raporlarını hazırlamıştır. 2011'de Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne Bölüm Başkanı olarak atanmış, aynı zamanda Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilmiştir. 2011-2017 arasında Alanya HEP Üniversitesi rektörü olarak görev yapmıştır. 2017’den buyana Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır.
Verdiği dersler arasında Mimarlığa Giriş, Yenikentler, Mimarlık ve sinema, Mimarlık ve Edebiyat, Kent Kültürü, Kent ve Estetik, Üniversite Kültürü, Tasarım Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Mühendisler için Yönetim, Yerel Yönetim, Organizayon Tasarımı, Organizasyon Teorisi, Nitel Araştırma Yöntemleri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Üniversite Yönetimi, Organizasyon Kültürü, Girişimcilik sayılabilir.
https://orcid.org/0000-0002-7694-1769

 

Dr. Öğr. Üyesi  Evren ÜLKERYILDIZ  (Mimarlık Bölüm Başkanı)
Doktora eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Programında 2015 yılında tamamlamıştır. Çalışma alanları arasında mimarlık tasarım bilgisi, sinema ve mimarlık, kentsel mekanlar yer almaktadır. 10 yılı aşkın bir süredir Temel Tasarım Stüdyolarında eğitim vermektedir. 2018 yılından itibaren AHEP Mimarlık Fakültesinde Mimarlık Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.
https://orcid.org/0000-0002-2063-4305

 

Dr. Öğr. Üyesi  Milorad PAVLOVIC  (Mimarlık Erasmus Kordinatörü)
Doktora eğitimini 2017 yılında Università Iuav di Venezia, School of Doctorate Studies enstitüsünde Malzemelerin Mukavemeti alanında tamamlamıştır. Araştırma konuları arasında mimari mirasın korunması ve kagir binaların strüktürel analizi yer almaktadır. Makaleleri Journal of Nondestructive Evaluation, International Journal of Architectural Heritage, Key Engineering Materials and Civil-Comp Press gibi dergilerde yayınlanmıştır. Verdiği dersler arasında Yapı Fiziği, Strüktürel Analiz ve Mimari Tasarım Stüdyoları yer almaktadır. Aynı zamanda Mimarlık Fakültesinin Erasmus+ koordinatörüdür.
https://orcid.org/0000-0003-4631-7735

 

Dr. Öğr. Üyesi  Bayram ER  (Mimarlık Staj Kordinatörü)
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur.  Mezun olduktan sonra Almanya’da 2009 yılında Darmstadt Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Yapım Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. 2011-2016 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve aynı süreçte Yapım Yönetimi alanında doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2018 Bahar döneminden beri AHEP Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi  Hourakhsh A. NİA
Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde  tam zamanlı akademik personel olarak çalışmaktadır. 2016 yılında International Journal of Contemporary Urban Affairs (IJCUA)’i kurduğu Girne Amerikan Üniversitesi’nin mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde bölüm başkanlığı yapmıştır. O zamandan beri IJCUA’nın yazı işleri sorumlusudur. Contemporary Architecture and Urban Affairs isimli uluslararası konferans serisinin başkanıdır (ICCAUA-2018 ve ICCAUA-2019). Mimarlıkta beşeri ve sosyal bilimler üzerine, özellikle mimaride estetik ve kentsel tasarım, konut ve sürdürülebilir kentsel koruma alanlarında, disiplinlerarası çalışmalarda 8 yılın üzerinde araştırma deneyimine sahiptir. International Journal of Art and Architecture Studies ve International Advisory Board of Space Independent Academic Platform’da yayın kurulu üyesidir. 
Curriculum Vitae
https://orcid.org/0000-0002-1083-280X

  

Dr. Öğr. Üyesi  Rokhsaneh RAHBARİANYAZD
Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi ve tam zamanlı akademik personeldir. Kentsel yerleşimlerin üretimi için kültürel stratejiler ile kentlerin ve mimari formların evrimi içerisinde tipo-morfolojik analizleri içeren araştırma alanlarıyla ilgilenen bir mimardır. Bu çalışmalar akademik dergilerde, çeşitli yayınlarda ele alınmıştır. Kendisi ayrıca “Role of Adaptive Re-use in the Revitalization Process of Historic Quarters” adlı kitabın da yazarıdır. Bir yıldır, mimari tasarımda öğrenme yöntemleri ve öğretim teknikleri üzerine araştırma ve uygulama ile ilgilenmektedir. Mimarlık ve mühendislik alanındaki eğitmenler ve öğrenciler için teknik çizimde öğrenme yöntemlerini ve öğretim tekniklerini geliştirmek amacıyla, “Introduction to Architectural and Technical Drawing: A Practical Handbook” isimli kitabını 2019 yılında yayınlamıştır. 2017 yılından beri International Journal of Contemporary Urban Affairs (IJCUA)’da yayın kurulu üyesidir.
https://orcid.org/0000-0003-0259-7421

 

Dr. Öğr. Üyesi  Rana Nergis ÖĞÜT
Rana Nergis Öğüt Ankara'da doğdu. Orta öğrenimini 1974'de TED Ankara Kolejinde tamamlayarak 1979'da  O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesinden "mimar" olarak mezun oldu. 1980 – 1984 yıllarında İmar ve İskan Bakanlığı, Bölge Planlama Dairesinde görev yaptı. 1985 yılında O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tasarım öğretimi kadrosunda katılan ve 1995’te Dr. Ünvanı alan Öğüt, bu kurumdaki görevini tasarım stüdyosu ve kuramsal içerikli derslerle birlikte 2013 yılına kadar sürdürdü. 2014 yılından bu yana Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademik kadrosunda yer alan Rana Nergis Öğüt'ün ilgi alanını genel olarak "mimarlık  kuramı" ve" estetiğin  toplum-bilimsel çerçevesi" oluşturmakta, "Sanatın Özerkliği ve  Mimarlıkta  Estetikçilik"  konulu bir  kitabı bulunmaktadır.

 

Öğr. Görevlisi  Elif Gizem YETKİN 
Bahçeşehir Üniversitesi mimarlık bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Kontrol ve İnşaat Teknolojileri Programında yüksek lisans derecesini aldı. Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinin tasarım birimlerinde görev aldı. Doktora çalışmasına Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Bölümü'nde devam etmektedir. Araştırma alanları arasında yeşil bina teknolojileri ve sürdürülebilir mimari bulunmaktadır. 2014 yılından itibaren AlanyaHEP üniversitesinde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.
https://orcid.org/0000-0001-8775-8313

 

Öğr. Görevlisi  Onur KAMBUROĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden 2014 yılında mezun olduktan sonra, 2017 yılında University of Michigan - Taubman College, Mimarlık Programında yüksek lisansını tamamladı. “Elemental Procedures” başlıklı yüksek lisans tez projesiyle Burton L. Kampner özel ödülünü kazandı. 2019 yılından itibaren Alanya HEP Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında dijital tasarım, dijital sunum teknikleri, BIM, strüktürel tasarım ve 3 boyutlu modelleme yer almaktadır.

 

Öğr. Görevlisi  Nihan KOCAMAN PAVLOVIC
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Programında Doktora eğitimine devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde, Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Alanya HEP Üniversitesinde devam etmektedir. Araştırma alanları içerisinde;arkeolojik alanlarda koruma-onarım teknikleri ve yöntemleri, arkeolojik alanlarda mimari konservasyon, arkeolojik alanlarda önleyici koruma, arkeolojik alanlarda çizim teknikleri, arkeolojik alanların sunumu, arkeolojik sit alanları, kırsal yerleşimler, arkeolojik sit alanları yönetimi, yerel halk odaklı koruma planları, arkeolojik alanların yönetim planlarında çalıştayların yeri, çocuklar ve arkeoloji, çocukların arkeolojik alanlarla etkileşimi, restorasyon kuramı, restorasyon tarihi konuları yer almaktadır.
https://orcid.org/0000-0002-6449-528X

 

Ar. Görevlisi  Deniz Can VURAL
Mimarlık lisans eğitimini 2017 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Mimarlık ve tasarım alanında çeşitli yarışmalara katılmıştır. 2019 yılından beri AHEP Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
https://orcid.org/0000-0001-5137-5353

 
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
 

Öğr. Görevlisi  İlker Ümit KARADUMAN 
1979 Alanya doğumlu. Lisans eğitimini (1997-2001)  yılları arasında  Eşkişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Mezun olduktan sonra mesleki deneyim kazanmak amacı ile farklı mimarlık ofislerinde çalıştı. Özel sektörde  edindiği tecrübeler ışığında  2003 yılında kendi ofisini açarak PROMİM MİMARLIK adı altında mimarlık faaliyetlerine başladı. Mimari proje alanında Konut-Ofis-Konaklama-Sağlık ve Eğitim yapıları alanında birçok projeye imza attı. Ayrıca 2012 yılından itibaren kurduğu inşaat firması bünyesinde inşaat-uygulama ve müteahhitlik çalışmalarına devam etmektedir. 2016 yılından beri Eğitim yapıları kategorisinde mimari projesini de yaptığı  AHEP Üniversitesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 

Öğr. Görevlisi  İlker YILMAZ
Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde 1999 yılında başarıyla tamamlamıştır. Bu tarihten itibaren serbest mimarlık faaliyetleri sürdürmektedir. Ayrıca çeşitli dönemlerde Mimarlar Odası Alanya temsilciliği yönetiminde aktif görev almıştır. 2019 yılı itibariyle meslekte 20.yılını doldurmuş olup halen mimarlık mesleğini aktif olarak sürdürmektedir. 2016 yılından itibaren Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır

 

Öğr. Görevlisi  Duygu YILDIZ
Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde lisansını tamamladı. 2015 – 2016 yılları arasında, Kütahya Seramik aynı zamanda iç mimari anlamda hizmet veren bir şirkette iç mimar olarak çalıştı. Hem konut proje teklifleri hem de otel, bina tasarımı içeren büyük ölçekli kamu projelerinde tasarım ve şantiye kontrol takibi işlerini yürüttü. 2016 -2017 yılları arasında, iç mekân tasarım pratiğinin bir üyesi olarak NURUS Antalya’ da çalıştı. 2018 yılından itibaren, Alanya HEP Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak akademik hayatına devam ediyor.

 

Öğr. Görevlisi  Süleyman DALABASMAZ
1985 Antalya doğumlu. Lisans eğitimini (2003-2008) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. 2006 – 2008 yılı arasında İstanbul’ da 2008 -2010 yılı arasında Antalya’da çeşitli ofislerde çalıştı.  2010 yılından itibaren şirket ortağı olarak Alarahan Mimarlık’ta mesleki faaliyelerini sürdürmektedir. Konut, Turizm Tesisi,  TicaretYapıları gibi alanlarda mimari projeler hazırlamakta inşaat faaliyetlerini planlamakta ve yürütmektedir. Ayrıca 2013 yılından itibaren Mimarlar Odası Antalya Şubesi Alanya Temsilciliğinde Yönetim Kurulu Üyeliği 2015 yılından itibaren Sayman Üyelik ve Genel Kurul Delegeliği görevlerini sürdürmektedir.

   

Öğr. Görevlisi  A. Kadir TURHAN
A.Kadir Turhan, kendi Değerleme Danışmanlığı şirketi'nde Genel Müdür olarak çalışmaktadır. 1982 de Kabataş (Erkek) Lisesinden mezun oldu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Halen Ahep Üniversitesi'nde mimarlık alanında yüksek lisans yapıyor. İnşaat Mühendisliği alanında 28 yıllık, gayrimenkul / proje değerlendirme ve danışmanlık alanlarında 15 yıllık mesleki deneyime sahiptir. Turhan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen ekspertiz lisansına sahiptir. Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) üyesidir.

 

Öğr. Görevlisi  Canan ÖZÇELİK
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur. 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra Milli Eğitimin çeşitli kademelerinde öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştır. 2002-2014 yılları arasında Kuantum, Eğitimcinin Eğitimi, NLP Eğitmenliği, Yaşam ve Öğrenci Koçluğu ve Holistik Düşünce Tekniği eğitimlerini tamamlamış olup; 2016 yılından itibaren üniversitemiz bünyesinde Matematik dersleri vermektedir.

foot