Logo

Ders İçerikleri

 
1. Yıl Güz Dönemi
 
ARCH 101 Temel Tasarım
Önkoşul yok
Kredi: (2 + 6) 5
Bu dersin esas amacı, temel elemanları ve tasarımın ana prensiplerini kullanarak soyut dilin öğretilmesi ve anlatılmasıdır. Beyin fırtınası ortamlarını, tasarım problemleriyle başa çıkmak için zihinsel ve manuel becerileri geliştirmek ve iki ve üç boyutlu mekansal kompozisyonları farklı ortamlarda yapılandırmak ve ifade etmek için görsel değerler kurmayı sağlayan özel egzersizlerden oluşur. Öğrenciler, tasarım problemlerini tanımlayabilmeleri ve edindikleri bilgilerle düşüncelerini çözümlerde kullanabilmeleri için, kendi tasarım fikirlerini hem kavramsal hem de teknik olarak araştırmaya teşvik edilir.
 
ARCH 103 Grafik İletişim I
Önkoşul yok
Kredi: (2 + 2) 3
Bu ders öğrencilerin tasarım çizimi ve mimari görselleştirme üzerine yeteneklerini geliştirmek amaçlı bir giriş dersidir. Dersin amacı, tasarımda görsel iletişimin ve mimaride temsil tekniklerinin temellerini kavranmasını sağlamaktır. Bu ders, teknik çizimin teknik iletişimin aracı olduğu deneysel bir girişi içerir. Birincil vurgular temel taslak oluşturma becerilerinin geliştirilmesi, görselleştirme ve grafik problemlerinin çözülmesidir.  Dersin amacı, öğrencilere mimari çizim yapmaya yönelik araç ve teknikleri öğretmektir.
 
ARCH 111 Mimarlık Kavramlarına Giriş
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencilerin mimari kavramını oluşturan kültür, medeniyet, tarih, gelenek, sanat ve tasarım gibi temel kavramları öğrencilere kazandırmaktır. Temel mimari kavramları tarihsel ve çağdaş örneklere referans vererek sunan bir giriş dersidir.
 
ARCH 113 Çizim ve Sunum Teknikleri
Önkoşul yok
Kredi: (2 + 2) 3
Bu dersin amacı, öğrencilere elle çizim tekniklerini/becerilerini öğretmek ve fikirlerini iletmek için çeşitli çizim tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu sayede öğrenciler tasarımlarını uygun çizim ve sunum teknikleri kullanarak sunabileceklerdir. Öğrenciler ölçek ve orantı, çevresel bağlamda yapı, malzeme, ışık ve renk gibi mekansal öğeleri incelerler. Model yapımı ile yüzeylerin, dolulukların ve boşlukların, tasarım araçlarının ve mekanların spesifik programlara, faaliyetlere ve bağlamlara ilişkin fiziksel ve algısal boyutlarının rolü tartışılır.

 
1. Yıl Bahar Dönemi
 
ARCH 102 Mimari Tasarıma Giriş
Önkoşul: MIM 101
Kredi: (2 + 6) 5
Tasarımın Temelleri’nde kazanılan bilgi ve beceriler sonrasında, bu dersin odak noktası mekansal organizasyondur. Öğrenciler ölçek ve orantı hakkında anlayış sahibi olurlar ve çevresel bağlamda yapı, malzeme, ışık ve renk gibi mekansal öğeleri incelerler. Model yapımı ile yüzeylerin, dolulukların ve boşlukların, hesaplama tasarım araçlarının ve mekanların spesifik programlara, faaliyetlere ve bağlamlara ilişkin fiziksel ve algısal boyutlarının rolünü anlarlar. Mekansal unsurların üretilmesi, birleştirilmesi ve çoğaltılmasında sistematik karar alma süreçlerine ağırlık verilmektedir.
 
ARCH 104 Grafik İletişim II
MIM 103
Kredi: (2 +2) 3
Dersin amacı öğrencilerin iki boyutlu kat planlarını üç boyutlu alanlara çevirme becerilerini geliştirmektir. Hızlı eskizler ve teknik üç boyutlu çizimler de dahil olmak üzere, tasarım konseptlerini görselleştirme yeteneklerini arttırmak ve doğru ve ikna edici şekilde iletmek için egzersizler yapılır. Öğrenciler, doğru perspektifler ve grafiklerle sunum oluşturma yeteneklerini arttıracak ve aksonometrik ve perspektif çizim tekniklerini kullanmayı öğreneceklerdir.
 
ARCH 114 Mimari Tasarımda Dijital Sunum
Önkoşul yok
Kredi: (2 + 2) 3
Bu derste öğrenciler bilgisayar yazılımlarını (SketchUp ve Photoshop) bir tasarım aracı olarak kullanmayı öğrenirler. Ders, dijital tasarım ortamının temel kavramlarını tanıtmayı, öğrencileri mimari tasarımda kullanılan modelleme ve görselleştirme ortak prensipleriyle tanıştırmayı ve öğrencilerin Photoshop ve SketchUp yazılımının amaç odaklı kullanımına yönelik öğrenme stratejileri geliştirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ders, görsel iletişim ve temel üç boyutlu mimari sunum becerileri ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi içindir.

 
2. Yıl Güz Dönemi

ARCH 201 Mimari Tasarım I
Önkoşul: MIM 102
Kredi: (2 + 6) 5
Tasarım stüdyosu çoğunlukla fonksiyonel ve mekansal algılamalara ve senteze paralel olarak arazi analizi ile başlayan kapsamlı bir tasarım sürecine odaklanır ve ilk konseptin geliştirilmesi ile devam eder. Temel amaç tasarım sürecini uygulamada incelemek, tasarım sürecinde bağlamı göz önüne alarak, saha durumuna ve analizine göre tasarım yapmak, çalışılacak olan alanın yapısal ve fonksiyonel sınırlamaları göz önüne alarak tasarım problemine odaklanmaktır.
 
ARCH 203 Bilgisayar Destekli Tasarım
Önkoşul yok
Kredi: (2 + 2) 3
Bu ders, öğrencilere yapım ve mimariye özel uygulamalar üzerine odaklanarak iki boyutlu ve üç boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve modellemeye geniş bir giriş sağlar. Öğrenciler, tasarımlarını modellemek için autocad yazılım programını nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Öğrenciler, bilgisayar destekli modelleme ve taslak hazırlama işleminin gücü ve hassasiyetini kavrayacaklardır. Karmaşık üç boyutlu şekilleri ve yüzey nesnelerinin yanı sıra iki boyutlu geometriyi inşa edebilecek ve üç boyutlu nesnelerin plan görünümü, yükseklikleri ve bölümleri gibi iki boyutlu gösterimlerini oluşturabilecekler.
 
ARCH 221 Mimarlık Tarihi I
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
Ders, tarih öncesinden geç orta çağa kadar olan tasarım, sanat ve mimarlık kavramlarına odaklanmaktadır. Dünya mimarisi ve sanat tarihinden seçilen örnekler, planlama, tasarım, yapı ve işlev, anlam ve toplumsal bağlam aracılığıyla analiz edilir. Dersin amacı, öğrencilerin bir mimarlık sanatındaki gelişmeler hakkında en eski bulgulardan Gotik döneme kadar bilgi geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
 
ARCH 231 Statik
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders mekaniğin prensiplerine, eşdeğer kuvvet sistemlerine ve serbest vücut diyagramlarına giriş niteliğindedir. Ders, basit düzlem yapılarının analizi ile başlar, kiriş ve kafeslerdeki iç kuvvet, kat kuvvet ve eğilme momenti ve eksenel kuvvet diyagramlarıyla devam eder. Tartışılacak diğer konular ağırlık merkezleri, kesit atalet momenti, gerilme ve şekil değiştirme kavramlarına giriş, denge, uyumluluk ve kurucu bağıntılar, eğilme ve kayma gerilmeleridir.
 
ARCH 251 Yapı Elemanları ve Malzemeleri
Ön koşul yok
Kredi: (2 + 2) 3
Bir yapının yapı sistemini oluşturan yapı malzemeleri ve bileşenleri, temel inşaat tasarımı faktörleri, uygulama prosedürleri ve toprak altında inşaat (temeller ve katlar), inşaat çevresinde (duvarlar, pencereler ve kapılar) ve inşaat yükü (çatılar ve tavanlar) olarak adlandırılan yapı bileşenleri için mimari detaylandırma, bu dersin konu başlıklarıdır.

 
2. Yıl Bahar Dönemi

ARCH 202 Mimari Tasarım II
Önkoşul: MIM 201
Kredi: (2 + 6) 5
Bu ders mimari tasarım çalışmalarının ileri düzeyde sürdürülmesidir. Müze, kültür merkezi, butik otel veya küçük bir ticaret merkezi gibi nispeten orta büyüklükte bir kamu yapı projesinden oluşur. Mimari araştırmada ve fonksiyonel analizde ileri uygulama stüdyo çalışmalarına dahildir. Form, yapı, konfigürasyon ve iç-dış mekan ilişkileri ile ilgili özel endişelere ek olarak, kentsel bağlam ile ilişkisi ve yapısal sistem tasarımı da ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
 
ARCH 222 Mimarlık Tarihi II
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
Orta çağ’dan 19. Yüzyıla kadar olan sürede sanat ve mimarlığın tarihi Avrupa ve Akdeniz uygarlığı örneklerine ağırlık vererek incelenmekte, mimarlık ve yapılı çevre kavramsal bir çerçevede tartışılmaktadır.
 
ARCH 232 Çağdaş Yapısal Sistemler
Önkoşul yok
Kredi: (2 + 2) 3
Bu ders, temel yapısal analiz ve inşaat malzemeleri derslerinden çağdaş bina yapıları için pratik tasarım çözümlerini içeren teori ve bilgilerin bir bütünleşmesidir. Bu ders öğrencilerin yerçekimi, rüzgar, deprem ve diğer çevresel güçleri göz önünde bulundurarak modern binaların temel ilkeleri ve yapısal davranışları ile ilgili bilgileri yorumlama kapasitelerini geliştirir ve aynı zamanda yapı malzemelerinin genel yapısal özelliklerini ve modern binalarda yapısal sistemlerinin yapısal unsurlarını analiz eder
 
ARCH 252 Yapı İnşaat Teknolojileri
Önkoşul MIM 251
Kredi: (2 + 2) 3
Bu ders esas olarak dış duvar sistemleri, pencere ve kapı sistemleri, zemin sistemleri, dikey sirkülasyon sistemleri, çatı sistemleri, bölme sistemleri gibi yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve entegrasyonu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu ders, yapı elemanları sistemlerinin binalarda bütüncül yaklaşım ve performansla paralel entegrasyonunu ele almaktadır. Dersin uygulaması stüdyo çalışmasıdır.
 
ARCH 282 Yapı Fiziği ve Çevresel Kontrol I
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders, öğrencilerin enerji verimli ve ekolojik yapı tasarımı, çevre ile bina arasındaki ilişkiyi ve uygulama yeterliklerini kazanmalarını sağlar. Ders kapsamında çevre faktörleri, enerji kontrol kavramları ve terminolojisi, tasarım ve bina üretim süreci, yapı performansı ve standartları ile yalıtımların uygulama örnekleri ele alınmaktadır.
 
ARCH 200 Yaz Stajı (Şantiye)
Önkoşul yok
Kredi: (0 + 0) 0
Belli şantiyelerde yapılacak uygulama, tutarlı belge, fotokopi ve günlük faaliyet raporlarıyla doğrulanmalı ve rapor edilmelidir.

 
3. Yıl Güz Dönemi
 
ARCH 301 Mimari Tasarım III
Önkoşul: MIM 202
Kredi: (2 + 6)5
Üçüncü yıl mimari tasarım eğitimi için ana pedagojik gündemdir; öğrencilerin insan ölçeği, insan deneyimi, mekan, yapı, önemlilik ve tektoniğin birbiri ile iç içe geçmiş ilişki anlayışını kazanmaları beklenir, ikinci yıl geliştirilen tasarım metodolojilerininde genişletilmesi istenir. Üçüncü yıl, konuyu mimarlık disiplininin temelini oluşturan tarihsel, sosyal ve kültürel koşulları, çevresel faktörleri ve programı kucaklayan kentsel bağlamın temel parametrelerini içerecek şekilde planlanır.
 
ARCH 311 Kentsel Tasarım
Önkoşul yok
Kredi: (2 + 2) 3
Bu ders, kentsel tasarımın temellerini, bölgeler, şehirler, ilçeler, semtler, bloklar ve parseller de dahil olmak üzere yapılı çevrenin tüm ölçekleriyle ilişkili olarak keşfedecek ve sağlam topluluk planlamasının temellerini güçlendirecektir. Mahalle ve kamusal alana özen gösteren yapı taşlarına odaklanarak, şehirlerin ve bölgelerin nasıl değiştiğini keşfedeceğiz ve otomobilin gelişinin, hızlı banliyösüzleştirmenin ve geçmiş planlama uygulamalarının bugünkü planlamacılar ve kentsel tasarımcılar için nasıl zorluklar yarattığını incelenir.
 
ARCH 321 Mimarlık Tarihi III
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
Mimarlık tarihi derslerinin üçüncü bölümünde, Modern dönem kültürlerarası gelişmelerin ve ilişkilerin temel alındığı eleştirel bir bakış açısı ile tartışılır. Özlellikle 20 ve 21. Yüzyılda Avrupa ve Amerika’da durağan fikirler ve hızlı değişimler, benzer ve karşıt görüşler ve bunların sanat ve mimarlığa etkileri tartışılır. Mimari yapılar, teknik ve konstriktif çözümler ve estetik, felsefi bakış açıları ile ele alınır.
 
ARCH 331 Yapı Projesi
Önkoşul MIM 252
Kredi: (2 + 2) 3
Ders içinde tasarlanan bir projenin 1/50 ölçeğinden başlayarak, sistem ve nokta detaylarına kadar çizilerek şantiyeye verilme aşamasındaki sunumlar üzerinedir. Uygulaması sınıfta yapılır.
 
ARCH 381 Yapı Fiziği ve Çevresel Kontrol II
Önkoşul MIM 282
Kredi: (2 + 2) 3
Bu ders termal çevre, su sistemleri ve yönetimi, dikey taşıma, yangın koruma ve çıkış konularına odaklanacaktır. Ders çevre, kaynak ve enerji de dahil olmak üzere binaların teknik bileşenleri için bir çerçeve ve bağlam hazırlayacaktır: Arazi, Kaynaklar ve İklim, Termal Rahatlık, ve Tasarım Süreci. Sonuç olarak, bu derste çeşitli temel konuları, öğrencilerin mimaride sistem entegrasyonu yaklaşımlarını bireysel olarak ve birbirleriyle ilişkili olarak araştırmalar yaparak geliştirilecektir.
 
ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (2 + 2) 3

 
3. Yıl Bahar Dönemi
 
ARCH 302 Mimari Tasarım IV
Önkoşul: MIM 301
Kredi: (2 + 6) 5
Bu stüdyoda çevresel konumu önemli olan veya başarısız bir merkezi alanı incelemek üzere öğrenciler, alanın fiziksel koşullarını ve alan üzerindeki kentsel özellikleri anlamak için kapsamlı analizler gerçekleştirirler. Öğrenciler, mimari tasarım projelerine uygulanan araştırma, konsept geliştirme, resmi manipülasyon ve teknik becerilerinde ustalık kazanacak, kentsel tasarım ve saha planlamasında temel deneyim kazanacaklardır.
 
ARCH 332 Mimaride Strüktür Tasarımı
Önkoşul MIM 331
Kredi: (2 + 2) 3
Bu dersin amacı, Öğrencinin karmaşık sistemli bina tasarımına yönelik; mimari tasarımların inşaat projelerinin inşa edilebilirliği üzerindeki etkisini anlaması, betonarme ve çelik taşıyıcı sistemlerin tasarım prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi edinmesi, yapı malzemesi olarak beton ve çeliğin davranış özelliklerini ve üstün/zayıf yönlerini öğrenmesi, büyük açıklıklı yapılarda endüstriyel yapı malzemelerinin ve paket sistemlerin uygulama süreçlerine yönelik bilgi edinmesidir.
 
ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (2 + 2) 3
 
ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
 
ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
 
ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
 
ARCH 300 Yaz Stajı (ofis)
Önkoşul yok
Kredi: (0 + 0) 0
Bu yaz stajı, mimarlık öğrencilerine bir mimari ofis ortamını tanıtmak, proje geliştirme, projeler arası ilişkiler ve uygulama büroları ile çeşitli büro prosedürlerini gözlemleme ve bunlara katılmayı amaçlamaktadır.

 
4. Yıl Güz Dönemi
 
ARCH 401 Mimari Tasarım V
Önkoşul: MIM 302
Kredi: (2 + 6) 5
Bu ders, çeşitli boyut, ölçek ve karmaşıklık durumlarına uygulanan mimari tasarım metodolojisini araştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste mimarlık öğrencileri, önceki yıllarda öğrendikleri tüm mimari araçları ve teorik bilgilerini tutarlı tasarım çalışmaları haline getirir. Bu stüdyoda öğrenciler binayı, özelliklerini, değerlerini ve bunlarla ilişkili problemleri tanımak ve yorumlamak için bina, yakın çevre ve kentsel bağlam seviyeleri hakkında detaylı analiz yapmaya yönlendirilir.
 
ARCH 441 Koruma ve Restorasyon Prensipleri
Önkoşul yok
Kredi: (2 + 2) 3
Bu ders, tarihi yapıların, koruma metodolojilerinin ve tekniklerin düşünce kuramlarının temelini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders birkaç konuya odaklanacaktır: Tek bina koruma ve tarihi çevre koruma; taşınmaz doğa ve kültür mülklerinin tanımı; koruma standartları; ön restorasyon işlemleri; restorasyon projelerinin hazırlanması; restorasyon teknikleri; kültürel mirasın korunması için düzenlemeler ve örgütler.
 
ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
 
ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
 
ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
 
ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3

 
4. Yıl Bahar Dönemi
 
ARCH 402 Mimari Tasarım VI
Önkoşul: MIM 401
Kredi: (2 + 6) 5
Öğrencilerin tasarımlarını bağımsız olarak geliştirmeleri beklenen final stüdyosu dersi. Makro ölçekten mikro ölçeklere ve bireysel ilgi alanlarına özel önem verilerek çalışmaları bekleniyor. Her öğrenci, mimari disiplinin gerektirdiği şekilde pratik yapmak için gerekli mesleki standartlara eriştiğini bireysel olarak göstermek zorundadır.
 
ARCH 472 Mesleki Uygulama
Önkoşul yok
Kredi: (2 + 2) 3
Öğrencilere Mimarların inşaat sektöründeki görev ve sorumluluklarının uygulamalı olarak öğretilmesi kapsamında Mimarların iş olanakları; işveren, mimarlar odası, yapı denetim firması ve belediyeye karşı görev ve sorumluluklar; şirket kuruluşu mevzuatı ve şirket yönetimi hakkında bilgiler içermektedir.

ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
 
ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3

ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3
 
ARCH xxx Seçmeli
Önkoşul yok
Kredi: (3 + 0) 3

foot