Logo

Hakkımızda

Mezunlar Birliği Tarafından planlanan hizmetler:

 • Mezunların hem birbirleriyle hem de Üniversiteyle işbirliğini ve dayanışmasını arttırmak,
 • Öğrenci ve mezunların kurumsal aidiyetini güçlendirmek,
 • Mezunların mesleki ve akademik gelişimlerine destek olmak,
 • Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma niteliğini geliştirmek,
 • Üniversitenin kurumsal imajına katkı sağlamak,
 • Sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler organize etmek,
 • Öğrenci Konseyi ve öğrenci kulüpleri ile koordineli çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Mezunların kariyer gelişimlerini takip eden mezun bilgi yönetim sistemiyle ilgili veritabanı oluşturmak ve güncellemek,
 • Mezunlarla iletişime geçerek Mezunlar Birliği içinde yer almaya teşvik etmek,
 • Üniversite bünyesinde düzenlenen mezuniyet törenlerine destek vermek,
 • Üniversite faaliyetlerinin mezunlara etkili bir şekilde tanıtılmasına yönelik stratejiler geliştirmek, uygulamak ve mezunları Üniversiteye katkı sağlamaya teşvik etmek,
 • Mezunlar arasında sosyal, kültürel ve mesleki dayanışma ve yardımlaşmayı arttırıcı faaliyetler yapmak,
 • Mezunlara yönelik olarak “iş hayatında başarı”, “kariyer yönetimi”, “istihdam”, “mesleki gelişim”, “iş sağlığı ve güvenliği”, “yabancı dil” vb. konularda faaliyetlerde bulunmak, bu tür faaliyetlerin organizasyonuna destek vermek ve mezunların katılımını teşvik etmek,
 • Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 • Mezunlar rehberi ve mezunlar kılavuzu gibi yazılı ve görsel materyaller hazırlamak,
 • Mezunları onore edici faaliyetler düzenlemektir.

foot