Logo

KALİTE KOMİSYONU

KOMİSYONUN İŞLEYİŞİ 

23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” üst çerçevesi ve Alanya HEP Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları'na bağlı olarak Alanya HEP Üniversite Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI'na ulaşmak için tıklayınız


KOMİSYONUN YAPILANMASI VE ÜYELERİ 

23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” üst çerçevesi ve Alanya HEP Üniversitesi KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI doğrultusunda oluşturulan Kalite Komisyonu üyeleri aşağıdaki gibidir:
 
Prof. Dr. Mehmet Durdu ÖNER
(Rektör)
Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan DOĞAN
(Genel Sekreter)
Dr. Öğr. Üyesi Nihan SİDAR
(Turizm İşletmeciliği Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖRÜ DOĞAN
(Enstitüler-İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Bayram ER
(Mimarlık Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKOÇ 
(Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur YÜKSEL
(Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü)
Öğr. Gör. Sinem ARSLAN DÖNMEZ
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
Alihan KARATAŞ 
(Öğrenci Temsilcisi)

foot