Logo

İkamet, Vize ve Sigorta


Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin İkamet İzni Hakkında Gerekli Bilgiler
Üniversitemize  kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler "İkamet İzin Belgesi" alabilmek için  "Göç İdaresi Alanya Grup Başkanlığı'na öğrenci belgesi ve Sağlık Sigortalarını yaptırdıklarına dair belge ile birlikte başvururlar. Sağlık Sigortası ile ilgili işlemleri  Alanya SGK'da (Sosyal Güvenlik Kurumu) yaptırabilirsiniz. Daha sonra buradan aldıkları İkamet İzni Başvurusu Yaptığına ilişkin yazıyı Üniversite Kayıt Merkezine verirler.

Ülkenize ve Türkiye’ye giriş-çıkış yaparken izniniz geçerli olduğu sürece vize almanıza gerek yoktur. İkamet izninizle giriş-çıkış yapabilirsiniz.

İkamet süresi dolanlar, en fazla 15 gün içerisinde ikametlerini uzatmak zorundadırlar. Aksi takdirde yasal işlem başlatılır.
Kayıtsız olan, izin alan (kayıt donduran), ilişiği kesilen, kendi isteğiyle ilişik kesen ve mezun olan öğrencilerin listesi her dönem İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne iletilir ve bu öğrencilerin oturma izni iptal edilir. Bu nedenle, bu durumdaki öğrenciler, izin aldıktan, mezun olduktan veya ilişiği kesildikten sonra maksimum 15 gün içerisinde ülkeyi terk etmek veya harçlı ikamet almak üzere İl Göç İdaresi'ne başvurmak zorundadır. Aksi takdirde yasal işlem uygulanır.

Öğrencilerin; Okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanması veya hükümlü olması, durumlarında “öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.

Sağlık Güvencesi

Yabancı uyruklu öğrencilerin “Genel Sağlık Sigortası” tescilleri 6486 sayılı kanun uyarınca değiştirilmiş olup, Üniversitemizde eğitim gören ilgili öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Tescilleri için;

 29/05/2013 tarihinden sonra Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde, öğrenci belgeleri ile birlikte Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.
Aksi halde bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha 5110 sayılı Kanunun 60.maddesi yedinci fıkrası  kapsamında genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün bulunmamaktadır.

foot