Logo

Vakfımızın Kurucusu Hamdullah Emin Paşa

1852 yılında Alanya’nın Mahmut Seydi köyünde doğan Hamdullah Emin Paşa, Mısır’da hukuk eğitimi almış, orada Harbiye Mektebine devam etmiş, daha sonra da İsviçre ve Londra’da hukuk ve iktisat eğitimi almıştır. Hukuk doktoru olarak İstanbul’da ağır ceza mahkemeleri başkanı olarak uzun süre görev yapmış, yaşlılığında köyüne geri gelmiş ve yaşamını orada sürdürmüştür. 1909’da kurulan Birinci Meclis’de Antalya Milletvekili olarak görev yapan Hamdullah Emin Paşa, doğduğu yer olan Mahmut Seydi köyünde 1923 yılında eğitime başlayan bir ilkokul yaptırmıştır.

Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı’, Mahmut Seydi köyünde yaptırılan bu ilkokula öğrenim görmek amacıyla çevre köylerden gelen öğrencilerin barınması için inşa edilecek olan bir pansiyon ve öğrencilerin iaşe ve barınma giderlerini karşılamak üzere, eğitim ve öğretim amaçlı olarak, Hamdullah Emin Paşa tarafından 1932 yılında kurulmuştur. Çok sayıda arazi ve gayrımenkulü kapsayan tüm mülkü, ölümünden sonra kullanılmak kaydıyla vakfedilmiştir. 1939’da Hamdullah Emin Paşa’nın ölümünden sonra Vakfın işlerlik kazanabilmesi zaman almış ve ancak 1968 yılında etkinliğe başlayabilmiştir. Bu tarihte vakıf kuruluş senedinde de olduğu gibi tüm mülkler teker teker yeniden tespit edilmiş ve kiralama yoluyla gelir elde edilmeye başlanmıştır. Vakfın etkinliğe başlaması ile ilk olarak Hamdullah Emin Paşa’nın köyü olan Mahmut Seydi Köyünde 1968 yılında yeniden bir ilkokul yapılmış, bu ilkokul 1986 yılına kadar hizmet vermiştir. 1995 yılında, değişen koşullar ve artan ihtiyaçlar nedeniyle, vakıf senedinde değişiklik yapılması gündeme gelmiştir. Bu değişiklikle vakfın çalışma alanı genişletilmiş;ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım, orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine burs, Alanya ve köylerinde vakfın adını taşıyan kütüphane, laboratuvar, dil laboratuvarı ve spor tesisleri yaptırılması yanında ilköğretim lise ve yüksek öğretim okulları yapılması ve işletilmesi de eklenmiştir.

İlk vakıf senedine göre Alanya kaymakamı, Mahmut Seydi Köyü Muhtarı ve Mahmut Seydi Köyü İlkokulu öğretmeninden oluşan 3 kişilik Vakıf Mütevelli Heyeti, Alanya Kaymakamının başkan olduğu, Alanya Belediye Başkanı, Alanya Milli Eğitim Müdürü, Mahmut Seydi Köyü Muhtarı ve Mahmut Seydi Köyü İlköğretim Okulu Müdüründen oluşan 5 kişiye çıkartılmıştır. Vakıf senedine göre Vakfın gelirleri; arazi kira gelirleri, mevduat hesabı faiz gelirleri ve bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Halihazırda, Mahmut Seydi köyünde 16 derslikli Hamdullah Emin Paşa İlköğretim Okulu öğretime devam etmekte olup çevre köyler ve mahallelerden çocuklar okuldan yararlanmaktadır. 18 derslikli Hamdullah Emin Paşa Anadolu Teknik Lisesi 2005 yılında tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığına, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi öğrencilerinin barınmasına yönelik olarak da İşletme Fakültesi yanına 132 öğrenci kapasiteli Hamdullah Emin Paşa Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu inşa edilerek, 2007 yılında Üniversite’ye devredilmiştir.

 

foot