Logo

Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Mehmet Durdu ÖNER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1979 yılında mezun oldu. 1982 yılında Kansas State Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını, aynı üniversitede 1985 yılında Gıda Bilimleri Bölümü’nde doktorasını başarıyla tamamlamıştır. 1993 yılında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Profesörlüğünü almıştır. Akademik hayatı boyunca birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Bunun yanında birçok idari görevlerde ve projelerde yer almıştır. Ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok yayını bulunmaktadır. Gıda Biyoteknolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Gıda Mühendisliği Dizaynı, İstatistiksel Analiz, Gıda Uygulamaları Laboratuvarı ve İleri Tahıl Bilimi ve Teknolojisi gibi dersler vermiştir. 2015-2020 yılları arasında Alanya HEP Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili ve Rektör Vekili olarak çalışmıştır.

 

Bölüm Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇABUK
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2008 yilinda “B-galaktozidaz Enzimi: Immobilizasyonu, Karakterizasyonu ve Hidroliz Davranışı” başlıklı tezini başarıyla sundu. Doktora çalışmalarını da ayni bölümde “Fonksiyonel Gıda Katkı Maddesi Olarak Lactobacillus Acidophilus NRRL-B 449’un Enkapsülasyonu İçin Peynir Altı Suyu Proteini-Pullulam Mikrokapsüllerinin Geliştirilmesi” adlı teziyle 2014’te tamamladı. 2007-2014 yıllıarı arası İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görevini sürdürdü ve 2018 yılından itibaren Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak tam zamanlı görev yapmaktadır. Üniversite bünyesinde Bölüm Başkan Vekili ve Anabilim Dalı Başkan Vekili görevini sürdüren Burcu Çabuk aynı zamanda Gıda Bilimi 1, Gıda Bilimi 2, İçecekler, Moleküler Gastronomi, Menü Planlama, Gastronomiye Giriş ve lisansüstü düzeyde de Fonksiyonel Gıdalar dersini yürütmektedir. Bunların yanısıra çeşitli komisyonlarda idari görevler yüklenmekte, alan çalışmalarını tamamlayan akademik ve sosyal sorumluluk organizasyonlarında yer almaktadır.
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YÜKSEL
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başladı. 2012 yılında “Çoklu Emülsiyonların Üretimine Kolloid Değirmendeki Dönüş Hızının Etkisi ve Enkapsülasyon Verimliliklerinin Hesaplanması” başlıklı tezini başarıyla sundu. 2018 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalıştığı Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün Doktora programından mezun oldu. Doktora tezinde “Elek altı bulgurun kuskus yapımında kullanılması” konusunda çalıştı. Tez çalışması boyunca biri TÜBİTAK olmak üzere iki projede yer aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Almanya’dan “Network of Competence Pro3 Process Engineering” bursu alarak 1 yıl yurtdışında araştırma yaptı. Doktora eğitimi sırasında “TÜBİTAK 2211-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Doktora Burs Programı” ndan burs kazandı. 2019 yılında Alanya HEP Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi unvanını almış ve çeşitli komisyonlarda idari görevler üstlenmiştir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra KAYA
Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi almaya başladı. 2012 yılında “Sürekli akışlı UV reaktör kullanarak beyaz üzüm suyunun dezenfeksiyonu” adlı tez çalışmasını başarı ile sundu. Yüksek lisans eğitimi sırasında 2012 yılında düzenlenen Türkiye İhracatçılar Birliği Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği’nde “Hafif Isısal İşlem Kullanılarak Koruk Suyunun UV-C Işınlama ile Pastörizasyonu” adlı çalışma ile proje üçüncülüğü kazandı. Ardından, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü’nde başladığı doktora eğitimini, 2019 yılında “Çeşitli İşleme Teknikleri Kullanarak Farklı Koruk (Olgunlaşmamış Üzüm) Ürünlerinin Geliştirilmesi” adlı doktora tezi ile başarı ile tamamladı. 2013-2018 yılları arasıında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. Doktora eğitimi sırasında “Tubitak 2214-A Doktora Sırası Yurt Dışı Araştırma Bursu” kazanarak İspanya Lleida Üniversitesi’nde 6 aylık araştırma yaptı. Doktora mezuniyeti sonrasında, İzmir Alaçatı Biblos Resort Hotel’de 6 ay Kalite Sorumlusu ve Gıda Mühendisi olarak çalıştı. 2019 Ekim ayından itibaren Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak tam zamanlı görev yapmakta ve çeşitli idari görevler üstlenmektedir. 
 

 

Öğr. Gör. Şebnem Köseoğlu

 

Ar. Gör. Erdi EREN

2017 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden onur belgesiyle mezun oldu. 2014-2015 yılları arasında Erasmus programı kapsamında Warsaw University of Life Sciences'ta 2 dönem eğitim gördü. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans programının tez çalışmasını 2018 yılında Erasmus programı kapsamında Latvia University of Agriculture'da tamamladı. Yurt içi ve yurt dışı özel sektörde 2 yıl çalıştıktan sonra 2019 Eylül ayında Alanya HEP Üniversitesi'nde Ar. Gör. olarak çalışmaya başlamıştır.
 

 

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

 

Öğr. Görevlisi / Şef Duygu Acarsoy
1985 Ankara dogumlu 2008 ANkara Üniversitesi ziraat fakültesi & AÖF İnsan kaynakları mezunudur.Su an aşçılık eğitinime devam etmektedir. MSA profesyonel pasta & ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya da ve Almanya da aldığı egıtımlerle sektörde birçok yerde kısım şefliği yapmıs ve egıtmen olarak gorev almıştır. Özellikle ekşi maya ekmekler üzerine çalışmalar yapmıştır. Ankara da artizan ekmek & kruvasan ve tatlılar üreten bi işletmenin ımalat koordınatoru ve Üniversitemizde eğitmen sef olarak görev yapmaktadır

 

Öğr. Görevlisi Eda BOHUR 
İstanbul’da Bilfen Lisesini bitirdikten Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümünde lisans eğitimimi tanımladım. Arkasından YTÜ Üniversitesi İktisat yüksek lisansı ve Marmara Üniversite’sinde Endüdütri Ürünleri Tasarımı yüksek lisans eğitimlerimi yaptım. Tezlerimi Tasarım Ekonomisi ve Tasarım Yönetimi konularında yazdım. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde tez aşamasında olarak doktora eğitimime devam etmekteyim.  Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldım. Ayrıca JCI Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri komite üyeliği yaptım.  Kiwanis Y.P Türkiye kurulumunu kurucu Başkanı olarak  İstanbul merkezli olarak gerçekleştirdim. Ayrıca Kiwanis Avrupa Federasyonu Büyüme Komitesi Üyesi olarak görev aldım.  Bu süreçler sırasında çeşitli iş girişimlerim ve iş deneyimlerim oldu. İspanya’da Michelin yıldızlı bir restrauntın mutfak bölümünde çalıştım. Sosyal sorumluluk dergisi olan Firefly Magazin Dergisininin kurulum ve  basımını yaptım. Avusturya ‘da İSO 26.000 eğitimimi tamamlayarak, CSR Şirketinin Türkiye temsilcisiliğini yaptım.  Ayrıca Turizm sektöründe uzun yıllar Otel müdürlüğü ve işletmeciliğini yaptım. Bu görevime halen devam etmekteyim.  Aynı zamanda AHEP Üniversitesi Gastronomi Bölümünde yönetim ve işletmecilik dersleri vermekteyim .

foot