Logo

Hakkımızda

Hakkımızda
Üniversitemizin Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı, alanında geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla farklı ve yenilikçi modeller dikkate alınarak planlanmıştır. Zorlukların da bulunduğu bu alanda bir şefin sahip olması gereken teknik beceriler, yöneticilik becerileri ve akademik çalışmalar programda dikkatli ve dengeli bir şekilde biraraya getirilmiştir. İşletme temelli dersler ile öğrencilere kendi işlerini yönetebilecekleri bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenirken, şef/yönetici adayları uygulama derslerinde kazandıkları becerileri müşterilere özgün mutfak sanatı olarak sunabileceklerdir.
Alanya HEP Üniversitesinde eğitim dili % 100 İngilizce olup, öğrencilerimizin çokuluslu ortamlarda çalışma fırsatını güçlendirme özelliği sağlamaktadır. Ayrıca, müfredatımızda İngilizce`den farklı olarak ikinci bir yabancı dil öğrenme imkanı sunarak öğrencilerimizin birden fazla yabancı dilde iletişim kurabilen mezunlar olmalarını sağlıyoruz.
Alanında yetkin, önde gelen üniversitelerde eğitim ve tecrübe kazanmış kadromuz ile farklı bir öğretim yaklaşımı, sunmaktayız. Öğrencilerimiz, alanlarında ikinci ve üçüncü akademik yıllar sonunda her biri 20 iş günü olacak şekilde staj yapma şansına sahip olacaklardır. Vakıf üniversitesi olarak yerel ve bölgesel işbirliklerimizin varlığı öğrencilerimize Türkiye ve yurt dışında çalışmanın kapılarını açacak desteği sunmaktadır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak öğrencilerin teorik ve pratik eğitimlerinin staj eğitimleri ile entegrasyonunu sağlamaktayız. Müfredatımız Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitiminin mutfak becerileri, bilim, işletme ve kültür olarak sıralayabileceğimiz dört ana temelini dikkate alarak hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz, lisans eğitimlerinin sonunda 240 AKTS kredilerini tamamlamış olarak, mezun olacaklardır. Öğrencilerimize mutfak teknikleri, Türk ve dünya mutfağı, gıda hijyeni, gıda güvenliği, gıda bilimi, beslenme bilimi, menü planlama, duyusal analiz, muhasebe, hizmet pazarlaması, restoran tasarımı ve yiyecek-içecek yönetimi vb. alanlarında bilgi ve beceri kazandırılması sağlanacaktır. Bunlara ilave olarak, uzmanlaşmak istedikleri konularda ilgi alanlarına göre unlu mamül üretimi, moleküler gastronomi, çikolata dünyası gibi seçmeli dersleri takip ederek kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanacaktır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı öğrencilere gıdaların hazırlanması ve gıda güvenliği konularında beceriler kazandırırken, nasıl reçete hazırlanır ve kendilerine ait reçeteleri nasıl oluşturup, geliştirebileceklerine yönelik yetkinlik kazandırır. Eğitimlerini başarı ile tamamlamaları sonucunda mesleki hedeflerine bağlı olarak profesyonel yaşamlarını; şef, aşçı başı, yönetici, Ar-Ge uzmanı, editör, yazar, denetçi, öğretmen, akademisyen, girişimci olarak sürdürerek kendi kariyerlerini inşa etmiş olacaklardır.
Puan Türü : TS-2
Eğitim Dili : %100 İngilizce
Öğrenim Süresi: Bir yıl İngilizce Hazırlık sınıfı + 4 yıl
Misyon, Vizyon ve Hedefler
Öğrencilerimize üniversite eğitimleri süresince teorik ve uygulamalı olarak yiyecek-içecek sektöründe en temelden en ileri düzeye kadar ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.
Öğrencilerimizin aşağıda yer alan niteliklere sahip mezunlar olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Böylece,
•   Türk ve dünya mutfakları ile bu mutfaklara ait teknikleri tanıyan,
•   Türk mutfağının araştırılmasına, korunmasına katkı koyan,
•   Zengin Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtılmasını sağlayan,
•   Sağlıklı ve güvenli gıda konularını çalışmalarının odağında tutan,
•    Ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen
•    Hammaddeden-çatala kalite arayışını gözeten
uzmanlar olarak gerekli eğitimi tamamlamış olacaklar.
Üniversitemizde öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini, bilgi ve farkındalıklarını artıran konferans, yarışma, fuar ve öğrenci toplulukları etkinlikleri gibi faaliyetler ile de destekliyoruz.
Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü çalışmalarının odağında kaliteli ve kalıcı bir eğitim anlayışına yer vermektedir. Öğrencilerimizin, dünya vatandaşı olmanın özelliklerine ve sorumlululuklarına sahip şekilde yetişmelerini istiyoruz. Mezunlarımızı aşağıda sıraladığımız fark yaratacak;
•   dünya kaynaklarını düşünen( su, toprak, hava kalitesi, enerji)
•    işyerlerinde atıkların azaltılmasında rol alan,
•    çiftçileri ve biyoçeşitliliği destekleyen,
•    küresel düşünen ve yerel tüketen,
•    insana, hayvana ve doğaya saygısı olan,
•    sosyal sorumlulukları yerine getiren ve etik değerlere sahip çıkan bireyler olarak gerekli yetkinlikleri kazanmış ve/veya geliştirmiş olarak görmekten mutluluk duyacağız.
Avantajlar
Alanında bilgili ve tecrübeli fakülte üyelerimiz, öğrencilerimiz ile akademik bilgileri paylaşmanın yanında, onlara hedeflerine ulaşmaları konusunda rehberlik ediyor olacaklar. Öğrencilerimiz için yerleştirme sınavında ayrılmış olan kontenjanlar etkinlik gözetilerek belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimizin, kişisel ve mesleki özellikleri daha yakından takip edilerek, kendileri için daha uygun öneriler ile başarılı kariyer yaşamına ulaşması sağlanmış olacaktır. Bunun yanında, davet edilen misafir öğretim üyeleri, yönetici ve liderlerin ders ve seminerlere katılımı sağlanarak, başarıyı getiren deneyim ve tecrübelerin paylaşılması sonucunda öğrencilere ilham vermesi ve bakış açılarını genişletmeleri hedeflenmektedir. Alanya HEP Üniversitesi konumu itibariyle Türkiye`nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olması nedeniyle, öğrencilerimiz eğitimleri sırasında sektörü yakından gözlemleme fırsatına sahip olarak mezun olacaklardır.
Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerimiz üniversitemizde teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanmaları sonrasında işyerlerinde yaz dönemi devam edecekleri staj eğitimleri için hazırlanmış olacaklar. Öğrencilerimiz üniversitemizde ve işyerlerinde edindikleri bilgi, deneyim ve tecrübeleri biraraya getirerek kişisel isteklerinin ve güçlü yönlerinin farkına varacaklar, dolayısıyla bu kazanım onları gelecek planlarına ulaştıracaktır.
Öğrencilerimize sunduğumuz bölüm olanaklarımız:
•   Son teknoloji ile donatılmış uygulama ve pastacılık mutfaklarında eğitim
•   Gıda araştırmaları laboratuvarı alt yapısı ile bilimsel temelli bir eğitim anlayışı
•   Güncel ders programları
•   Alanya ve Antalya yöresinde uygulamaları yakından görme fırsatı ve mezuniyet sonrasında istihdam imkanı
•   Bölüm mutfağında, uygulama derslerinin yanı sıra atölye çalışmaları ve etkinliklere katılma imkanı
•   Öğrencilerin yarışmalara hazırlanma ve katılma olanakları
Kariyer İmkanları
Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü sektörün ihtiyacına cevap verecek, rakipleriyle başarılı şekilde rekabet edebilecek çok yetenekli mezunlar yetiştirmek için sektör temsilcileri ile işbirlikleri geliştirmektedir.
Programdan mezun olan öğrencilerimizin çalışabilecekleri alanlar;
•    Ulusal ve uluslararası otellerin mutfakları,
•    Restoranların mutfak ya da işletme birimleri,
•    Gıda firmalarının ürün geliştirme bölümleri,
•    Yiyecek-içecek sektöründe hizmet veren kurumları,
•    Görsel ve yazılı basın-yayın kuruluşları,
•    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 
 

foot