Logo

Faydalı Bağlantılar


USEFUL LINKS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

  • ANTALYA VALİLİĞİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ
http://antalya.goc.gov.tr/tr/
 
  • T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
http://antalya.meb.gov.tr/


DENKLİK ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER/ DOCUMENTS REQUIRED FOR EQUIVALENCE CERTIFICATE
1- Diploma Aslı (Apostil onaylı- Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği 6. Madde C Fıkrasına Göre) Apostil Anlaşmasına Üye Olmayan Ülke Vatandaşları Türkiye’deki Büyükelçiliklerden Diploma Tasdik Onayı yaptıracaktır.
2- Almanca, İngilizce, Rusça dilleri haricindeki belgeler için Noter Onaylı Tercüme
3- Türk Vatandaşları için Kimlik Belgesi ve İkamet Belgesi
4- Yabancı Vatandaşlar için Oturma İzni (En az 6 aylık olacak)
5- Oturma izni olmayan fakat ülkemizde üniversite kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteden kazandığını gösteren kabul belgesi
6- Pasaport (Pasaport ön yüzü ve Türkiye’ye giriş tarihinin fotokopisi)
7- İsim veya soyadı değişikliği varsa belgesi (Nüfus kayıt örneği ve evlilik cüzdanı vb.)
8- Ayrıca yukarıdaki belgelerden birer adet fotokopi
 
1- Original Diploma (Apostille Confirmation- Ministry of Education Equivalency Regulation by Article 6 Paragraph C) Apostille Convention on the Non-Members Nationals will make a diploma certifying the approval of the embassy in Turkey.
2- Notary Approved Translation for documents other than German, English and Russian.
3- Certificate of Identity and Residence Certificate for Turkish Citizens
4- Residence Permit for Foreign Citizens (At least 6 months)
5- Acceptance certificate showing that foreign students who did not have a residence permit but won a university in our country earned a university degree.
6- Passport (A photocopy of the front page and the date of entry into Turkey)
7- Document if the name or surname is changed (Population register and marriage certificate etc.)
8- In addition, one copy of the documents above
 
 

https://antalya.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_01/19092354_Denklik_Evrak_Listesi.pdf
 

foot