Logo

Erasmus Dokümanları

GENEL YARDIMCI BELGELER

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ-GİDEN ÖĞRENCİ 

A. Faaliyet Başlamadan Önce ve Faaliyet Sırasında Düzenlenmesi Gereken Formlar ve Belgeler

1. Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu ve ekleri 
2. Misafir olunacak kurumdan alınan kabul belgesi (Acceptance Letter) ve Akademik Tanınma Belgesi 
3. Gitmeden Önce Doldurulacak olan Öğrenim Anlaşması  (LA)
4. Erasmus Öğrenci Beyannamesi 
5. Hibe Sözleşmesi 
7. OLS Sınavı 

B.  Faaliyet  Devam Ederken ve Sona Erdikten Sonra Tamamlanan  Belgeler

1. Gittikten Sonra (değişiklik olursa) Doldurulacak olan Öğrenim Anlaşması (LA) ve Akademik Tanınma Belgesi 
2. Dönerken Doldurulacak Olan Öğrenim Anlaşması (LA)  ve Akademik Tanınma Belgesi 

Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından onaylanması. Faaliyet tarihlerini gösteren ayrı bir belge düzenlenmesi ve karşı kurum tarafından onaylanmış olması halinde bu belgeler de kabul edilir. 
2. Katılım Sertifikası 
3. Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi (transkript, Transcipt of Records:(ToR)
4. Öğrenci Anketi 
5. OLS Sınavı 
6. Özel Durumlara İlişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler 
7. Öğrenci döndükten sonra derslerin yükseköğretim kurumları tarafından tanındığını gösteren nihai transkripti ve/veya varsa Diploma Eki örneği.

STAJ HAREKETLİLİĞİ-GİDEN ÖĞRENCİ 

A. Hareketlilik Öncesinde Tamalanması Gereken Formlar

1. Staj Hareketliliği Başvuru Formu
2. Misafir olunacak kurumdan alınan kabul/davetiye belgesi (Acceptance Letter)
3. Staj Öğrenim Anlaşması (Gitmeden önce)
4. Hibe Sözleşmesi
5. OLS Sınavı 

B.  Faaliyet Devam Ederken ve Sona Erdikten Sonra Tamamlanan  Belgeler
1. Gittikten Sonra (değişiklik olursa) Doldurulacak olan Öğrenim Anlaşması (LA)
2. Dönerken Doldurulacak Olan Öğrenim Anlaşması (LA) ​

Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından onaylanması. Faaliyet tarihlerini gösteren ayrı bir belge düzenlenmesi ve karşı kurum tarafından onaylanmış olması halinde bu belgeler de kabul edilir.
2. Katılım Sertifikası 
4. Öğrenci Anketi 
5. OLS Sınavı 
6. Özel Durumlara İlişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler 
7. Nihai Rapor Formu

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ 

1. Kurumlararası anlaşma
2. Başvuru formu
3. Davet mektubu 
4. Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi, 
5. Ders verme faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı)
6. Katılım sertifikası
7. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler
8. Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir
9. Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler 
 

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 

1. Başvuru formu
2. Davet mektubu
3. Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi
4. Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı)
5. Katılım sertifikası
6. Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir.
7. Seyahat günlerine bireysel destek hibesi verilmesi durumunda seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler
8. Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler 

    

foot