Logo

Hakkımızda

HAKKIMIZDA, VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ, EKİBİMİZ
Hakkımızda
03.01.2013 Tarih ve 28517 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği gereğince 25.12.2017 Tarih ve 18 Sayılı Mütevelli Heyet Kararıyla, Üniversitemiz bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. .
Vizyonumuz ve Misyonumuz
Engelli Öğrenciler Birimi olarak vizyoumuz öğrencilerin özel gereksinimlerinin getirdiği sınırlılıkları ortadan kaldırarak, üniversite yaşamına aktif katılımlarının desteklenmesi ve performanslarının arttırılması için, gerekli desteği sağlamaktır.
Misyonumuz ise, engelli öğrencilerin akademik, idari, araç – gereç, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları plânlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaları değerlendirmektir.
 
Ekibimiz
Birimimiz üniversitemiz bünyesinde bulunan her bölümden, bir öğretim elemanı ve bir öğrencinin katılımı ile çalışmalarını sürdürmektedir.
 

Engelli Öğrenci Birimi
Bağlı Bulunduğu Birim Rektörlük Prof. Dr. Mehmet Durdu ÖNER
Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gaye TOPA ÇİFTÇİ
Bölüm Sorumluları
Bölümü Sorumlu Öğretim Elemanı Sorumlu Öğrenci
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr.Görevlisi Gülşah ÇALIŞKAN KOÇ Utku Şen
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gaye TOPA ÇİFTÇİ İsmail Emre EKİCİ
Mimarlık Bölümü Öğr.Görevlisi Elif YETKİN Dilara KARLI
Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğr.Görevlisi Şebnem Köseoğlu Ayfer Yeşil
 
Ayrıca gönüllü öğrencilerimiz,  personelimiz ve öğrenci topluluklarımızın desteğinin yanı sıra dış paydaşlarımızla yapılan ortak çalışmalarla  projelerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.  
 
 

foot