Logo

Enstitü Yönetim Kurulu

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ-ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖRÜ DOĞAN
Öğr.Gör. Dr. Nihan KOCAMAN PAVLOVIC
Prof.Dr. Erol R. SAYIN
Dr. Öğr. Üyesi Evren ÜLKERYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇABUK

foot