Logo

Vizyon

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün vizyonu, küresel gelişmelere ayak uyduran, toplumun gereksinimleri ve Üniversitemizin temel değerleri doğrultusunda akademik ve sektör arasında güçlü işbirliği kurarak bilim dünyasına yenilikler katan hem bireysel hem de kurumsal hedefleri gerçekleştirmeyi destekleyen uluslararası saygın bir kurum olmaktır.

foot