Logo

Tarihçe

Alanya HEP Üniversitesi, lisansüstü çalışmaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 03/03/2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete kararı ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün kurulması ile başlamıştır. Daha sonra, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 08/01/2020 tarih ve 31002 sayılı  Resmî Gazetede yer alan 2036 sayılı karar ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurularak lisansüstü programlar tek çatı altında birleştirilmiştir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Mimarlık Anabilim Dalında, Yükseköğretim Kurulunun 29/06/2016 tarihli Genel Kurul Kararı ile açılan Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı; Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında ise Yükseköğretim Kurulunun 26/10/2016 tarihli Genel Kurul Kararı ile açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

foot