Logo

Misyon

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün misyonu, uluslararası ve ulusal düzeyde bilgiyi çok yönlü ele alabilen, ülkemiz ve bölgemizin gereksinimlerini karşılamak üzere lisansüstü programlar açarak bilimsel gelişmelere öncü olmaktır.

foot