Logo

Enstitü Kurulu

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ-ENSTİTÜ KURULU
Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖRÜ DOĞAN
Öğr.Gör. Dr. Nihan KOCAMAN PAVLOVIC
Dr. Öğr. Üyesi Evren ÜLKERYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇABUK

foot