Logo

Düzey Belirleme Sınavı

İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI
Dönem başında uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı sonucuna göre hazırlık sınıfında eğitim alacakları kesinleşen öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimlerine hangi seviyede başlayacaklarını belirlemek amacıyla uygulanan sınavdır.

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı tek oturumda gerçekleştirilmektedir.

Sınav, öğrencilerin okuduğunu anlama, kelime dağarcığı ve dilbilgisi konuları ile ilgili dil seviyelerini tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler sınav sonuçlarına göre oluşturulan, dil seviyelerine uygun hazırlık sınıflarından birine yerleştirilmektedir. Öğrencilere sınıfları, eğitim-öğretim yılının ilk günü yapılan Yabancı Diller Yüksekokulu oryantasyonu sonunda ilan edilir.

Kendi istekleri ile Düzey Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler başlangıç seviyesi sınıfına yerleştirilmektedir.
 
 

foot