Logo

Ders Katalogları & AKTS

Alanya HEP Üniversitesi, Bologna Süreciyle uyumlu kurulan Alanya HEP Üniversitesi için akademik programlar ve eğitim anlayışıyla ilgili ayrıntıları açığa kavuşturmak amacıyla, özel olarak tasarlanmış ECTS Bilgi Rehberini hazırlamıştır. Derslerin ECTS kredilerinin uygulanması, öğrenci iş yükleri, değerlendirme süreci ve bu bileşenlerin birbiriyle olan ilişkileriyle ilgili her bir ayrıntı ECTS Bilgi Rehberinde adım adım açıklanmıştır.  
 
ECTS Bilgi Rehberinde verilen bütün bilgiler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikleri ve Bologna Sürecinin uygulanmasına uyumunu sağlayan eksiksiz bir pakettir. Bu web sitesinin yararlanıcıları, sadece sunulan programlara, kurs içeriğine değil aynı zamanda Alanya'da ve AHEP' de öğrenci yaşamı ve ders dışı etkinlikler hakkında genel bilgiye erişebileceklerdir.
 
Ders Dağılımı için AKTS Metodolojisi
Bireysel programların ve derslerin incelenmesi, bir kredinin yıllık ortalama öğrenci iş yükünün 1 / 60'ına tekabül ettiği AKTS' ye uygun bir kredi sistemini temel alarak yürütülür. Çalışma planında yer alan her ders, zorluklarına göre öğrencilerin kazandıkları belli sayıda krediyle değerlendirilir. İki dersin içeriğinin ne dereceye karşılık geleceği söz konusu bölümün bir öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.
 
Ev sahibi enstitülerde başarıyla tamamlanan bütün dersler, hareketlilik(mobilite) sonrasında onaylanır; Bu ayrıca öğrenci stajyerlerine de uygulanır. Bölüm Erasmus Koordinatörü, öğrencinin değişim programından önce, öğrencinin çalışma profiline uygun ve geri döndüğünde tam olarak kabul edilebilecek uygun bir çalışma planı hazırlamasına yardımcı olur. Değişim öğrencileri aşağıdaki programlardan ders alabilir: (bölüm web sayfasında genel bilgi görmek için bölümü tıklayabilir ve bölüm kataloglarını aşağıda bulabilirsiniz)

 
LİSANS KATALOG
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ders Kataloğu
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Ders Kataloğu
Mimarlık Ders Kataloğu
Turizm İşletmeciliği Ders Kataloğu
 
AHEP ECTS kredi dağılımı hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu sayfaya bakabilirsiniz: https://ects.alanyahep.edu.tr/tr 

foot