Logo

Hakkımızda

Bölüm Hakkında
Bilgisayar mühendisliği, donanımsal-yazılımsal gerçeklemeler için gerekli pek çok bilgisayar bilimi ve elektronik mühendisliği alanını birleştirip bütünleştiren önemli bir mühendislik dalıdır. Bilgisayar mühendisliği bölümü, üstlendiği lokomotif olma rolüyle, öğrencilere alan ve veriden bağımsız problem çözebilme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Bölümdeki öğretim elemanları ve öğrenciler, bilgisayarın bulunduğu ve/veya problem çözmenin ihtiyaç olduğu her yerde yer alabilirler.

Yönetimin Mesajı
Bölümün ana hedefi, öğrenci-odaklı bir “bilgisayar mühendisliği eğitimi” yaklaşımı aracılığıyla öğrencilere uluslararası düzeyde edinilmesi beklenen donanımı sağlayarak, pek çok özelliğe sahip iyi-donanımlı, çalışkan ve dürüst bireyler yetiştirmektir:
  - kendine-güvenme,
  - etik-ahlaki-akademik değerleri benimseme,
  - sosyal farkındalık,
  - evrensel-sosyal sorumluluk ve
  - akademik/bilimsel bir bakış açısı.
  Diğer hedefler ise şunlardır:
  (1) eğitim-öğretim ve Ar-Ge etkinliklerini paralel olarak yürütmek,
  (2) yeni teknikler-teknolojiler geliştirip yaymak,
  (3) ulusal/uluslararası projeler gerçekleştirmek ve
  (4) ülke ve dünya bilimine katkıda bulunmak.

Misyon ve Vizyon

Misyon

AHEP Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, günümüzün modern bilgisayar donanımı-yazılımı ve bilgi sistemlerini yaratıcı bir biçimde tasarlayabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek, iyileştirebilecek ve karşılaşılan sorunları çözebilecek mühendisler yetiştirmektir. Öğrenciler, gerekli kuramsal, teknik ve pratik bilgi ile iletişim, takım çalışması ve liderlik özelliklerine sahip olacaklardır. Ayrıca, modern mühendislik-araçlarını kullanırken, ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlayabilme, modelleyebilme ve çözebilme nitelikleri ile disiplinler-arası çalışabilen profesyonellere dönüşeceklerdir.

Vizyon
AHEP Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu, “derin bilgi birikimi ve akademik mükemmellik” ile yüksek-kalite lisans/lisansüstü eğitim veren bir kurum ve bilgisayar mühendisliği alanında uluslararası düzeyde akredite olmuş bir bölüm olmak ve hem ulusal hem de uluslararası alanlarda tanınmaktır.

foot