Logo

Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ
 
1. Yıl Güz Dönemi

CSE 101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş̧
Ön Koşul
Kredi: (3 + 0) AKTS: 5
Bilgisayar Biliminin tarihi, bilgisayar yazılımı-ve-donanımı, algoritma ve sözde-kod kavramları, akış diyagramları ve birleşik modelleme dili (UML), program-yazılım-programlama-uygulama kavramları, bilgisayar teknolojileri, IT (bilgi teknolojileri) sistemleri, çeşitli programlama dilleri ve bütünleşik/tümleşik geliştirme ortamları (IDE) ve Bilgisayar Mühendisliği alanında temel bilgi ve uygulamalar.
 
CSE 103 Bilgisayar Programlama 1
Ön Koşul
Kredi: (3+2) AKTS: 6
Problem çözme, donanım-yazılım ilişkisi, algoritma kavramı, sabitler, değişkenler ve ifadeler. Aritmetiksel, karşılaştırmalı ve mantıksal ifadeler, giriş-çıkış deyimleri. Koşul ve tekrar yapıları, diziler, karakter ve karakter dizi işlemleri, fonksiyonlar.

PHY 101 Fizik 1 
Ön Koşul
Kredi: (3 + 2) AKTS: 5
Sayısal yaklaşım, ölçümler, büyüklükler ve birimler;  vektörler ve vektörlerle işlemler; mekaniksel hareketin kinematiği ve en basit hareketler; mekaniksel hareketin dinamiği, Newton yasaları, kuvvetler, momentum, kuvvetleri kullanarak hareketi bulma; dönme hareketi, kuvvet momenti (tork) ve açısal momentum, katı cisimlerin dönme ve yuvarlama hareketi; enerji, lineer ve açısal momentumun korunumu; Fizikte korunum kanunlarının önemi ve uygulamaları; salınım ve rezonans, temel dalga hareketi, dalgaların temel özellikleri.
                                                                          
MAT 105 Kalkülüs 1
Ön Koşul
Kredi: (2+0) AKTS: 5
Fonksiyonlar, fonksiyonların grafiklerini çizme, limit ve türev hesaplama, belirsiz integraller.
 
1. Yıl Bahar Dönemi

CSE 102 Ayrık Matematik  
Ön Koşul
Kredi: (3 + 0)  AKTS: 5
Ayrık matematik tanımı, kümeler, matematiksel ispat yöntemleri, mantıksal yöntemler, Boole cebri ve fonksiyonları.

CSE 104 Bilgisayar Programlama 2
Ön Koşul
Kredi: (3 + 2)  AKTS: 6
Nesneye yönelimli programlamanın temel kavramları, yapıları, sınıfları, özellikleri, yöntemleri, nesneler, kapsülleme, miras, çok biçimlilik, operatör aşırı yüklenmesi, istisnalar ve istisna işleme, dinamik bellek ayırma ve yönetimi, değişken referans tipleri, hata ayıklama, bütünleşik geliştirme ortamlarının kullanımı.

PHY 102 Fizik 2
Ön Koşul
Kredi: (3 + 2) AKTS: 5
Elektrik yükü ve elektrik alan, elektriksel potansiyel sığa, dielektrikler, elektrik enerjisinin depolanması, elektrik devreleri ve direnç, doğru akım devreleri, Kirchhoff Yasaları, manyetizma, manyetik alan kaynakları, elektromanyetik indüksiyon ve Faraday yasası, indüksiyon, elektromanyetik salınımlar, alternatif akım devreleri. Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar, ışık yansıması ve kırınımı, mercekler ve
optik aletler.

MAT 106 Kalkülüs 2
Ön Koşul
Kredi: (3+0) AKTS:5         
Transandantal fonksiyonlar, L'Hopital kuralı, integral çözme teknikleri, birinci dereceden diferansiyel denklemler, güç serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, integral hesaplamaları, polar koordinatlar, vektörel işlemler, kısmi türevler, çok katlı integraller.
 

foot