Logo

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKOÇ
Dr. Mehmet KARAKOÇ, 1987 yılı Haziran ayında Antalya’da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise öğrenim aşamalarını burada tamamladı. 2005-2009 yılları arasında, Denizli Pamukkale Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans öğrenimini; 2009-2011 yılları arasında, aynı üniversitede, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrenimini ve 2011-2016 yılları arasında ise İzmir Ege Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tezli doktora öğrenimini tamamladı. Doktorası süresince, araç rotalama probleminin yeni bir türü üzerinde çalışırken, özel sektörde ise geliştirici olarak çalıştı. Üniversite-dışında (kurs merkezleri ve özel dersler) çeşitli konular ile ilgili çok sayıda ders verdi ve üniversite-içi bazı derslere de katkı sağladı. “Ağustos 2012 – Aralık 2014” zaman-aralığında, “Sinaps Software”de, tüm turizm işlemlerini gerçekleştirebilecek model-güdümlü bir mimari mantığıyla, hem masaüstü-tabanlı bir uygulama olarak hem de herhangi bir web-tarayıcısı üzerinden çalışan çevrimiçi seyahat-acentesi yazılımını geliştirdiği bir acente için çalıştı. “Haziran 2014 – Aralık 2017” zaman-aralığında, Antalya Akdeniz Üniversitesi – Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (BAUM), bir dizi Java-tabanlı web projesini içeren bilgi yönetim sistemi (BYS) ve hem birim-içi hem de bireysel araştırmaları üzerinde çalıştı. “Aralık 2018 – Mayıs 2019” zaman-aralığında ise Antalya Teknokent – Bilkav Eğitim Danışmanlık A.Ş.’de (-OptiWisdom Consultancy, Education & Software Inc.-), şirketin devam eden TÜBİTAK projelerine, “kıdemli Ar-Ge mühendisi” olarak, literatür taraması ve Ar-Ge kısımlarının iyileştirilip geliştirilmesi için destek verdi. Sayısal görüntü işleme, “genetik algoritmalar ve yapay sinir ağları” ile yapay zekâ, akıllı ulaştırma sistemleri, “yol planlama, çizelgeleme/planlama, gezgin satıcı ve araç rotalama” gibi eniyileme problemleri ve bilgisayar tabanlı değerlendirme sistemleri birincil araştırma konularıdır. Ek olarak, (i) veri yönetimi, (ii) bilgi erişimi, (iii) bilgi yönetim sistemleri ve (iv) web servisleri ile ilgilenmektedir. Ayrıca, bilgisayar bilimleri ile ilişkili pek çok çalışma alanına yönelik olarak, (1) uygulamalar geliştirmekte, (2) katkılarda bulunmakta ve (3) akademik çalışmalar (doktora tezine ilişkin ve ilgi alanları kapsamındaki konular) yapmaktadır. Dr. Karakoç, Nisan 2019’da Alanya HEP (Hamdullah Emin Paşa) Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak başladığı görevine devam etmektedir.

E-mail: mehmetkarakoc@alanyahep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet DENGİ
Yıldız Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 1987 yılında lisans, 1990 yılında yüksek lisans dereceleri ile mezun olduktan sonra doktora derecesini 1998 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden almıştır.
1991-1992 yıllarında ODTÜ Bilgi işlem Dairesinde sistem programcısı olarak, 1992-1998 yıllarında TÜBİTAK Yazılım ARGE Merkezinde araştırmacı olarak, 1998 yılında Muğla Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bölümünde öğretim görevlisi olarak, 1999-2001 yıllarında özel sektörde ARGE yöneticisi olarak, 2001-2007 yıllarında TÜBİTAK Başkan danışmanı olarak görev yapmıştır. 2007 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu İSOMER Bilişim Hizmetleri şirketinde yönetici ve yazılım mimarı görevlerini üstlenmiştir. 2018 yılından bu yana Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde Öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
İlgi alanları arasında yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, işletim sistemleri ve gömülü sistemler vardır.

E:mail: cevdet.dengi@alanyahep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre GÜNGÖR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden 2009 yılında mezun oldu. 2012 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisansını birincilikle bitirdi. Lisans eğitimi sonrası yüksek öğrenim hayatında 2010-2014 yılları arası Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği alanında Araştırma Görevliliği yapmıştır. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamıştır. 2019 yılında Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyeliğine başlamış ve halen görevine devam etmektedir.

E-mail: emre.gungor@alanyahep.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KUSETOĞULLARI
Dr. Kusetoğulları, lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 2005 ve 2007 yıllarında Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden almıştır. 2008 yılında Warwick Üniversitesi (İngiltere) Mühendislik Fakültesi'nde EPSRC bursuyla doktorasına başlamış ve doktorasını 2012 yılında tamamlamıştır. Doktorasını tamamladıktan sonra, İngiltere'de Warwick Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Görüntü İşleme ve Uzman Sistemler Laboratuvarında Doktora Sonrası Araştırmacı (Post-Doc) olarak çalışmıştır. Yaptığı proje İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. Daha sonra, Aberystwyth Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde Doktora Sonrası Araştırmacı (Post-Doc) olarak multi-objective algorithms üzerine çalışmalar yapmıştır. 2015 yılında Blekinge Institute of Technology (İsveç) Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümüne Doktora sonrası araştırmacı olarak katılmıştır ve aynı üniversite'de dersler vermiş ve Büyük Veri projesinde araştırmalar yapmıştır. 2019 yılından itibaren, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Araştırma alanları Machine learning, Computer Vision and Optimization Algorithms ve aktif olarak araştırmalarına devam etmektedir.

E-mail: huseyın.kusetogullari@alanyahep.edu.tr 

 

Ar. Gör. Caner SONGÜL
Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde 2010 yılında başladığı lisans eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır. 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisansa başlamış ve halen yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.2019 yılında Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevliğine başlamıştır ve halen görevine devam etmektedir.

E-mail: caner.songul@alanyahep.edu.tr

 
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa TOKAÇ
Lisans derecesini 2007 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü'nden almış olup Milli Eğitim Bakanlığı Bursiyeri olarak 2010-2012 yılları arasında yüksek lisans eğitimini Amerika'da University of Illinios at Chicago'da tamamlamış, elektron mikroskobu kullanarak termoelektrik malzemelerin fiziksel özelliklerini incelemiştir. 2012-2016 yılları arasında İngiltere'deki Durham Üniversitesi Malzeme Fiziği Merkezi'nde ferromanyetik malzemelerin incelenmesi üzerine doktora derecesini almıştır. Doktora eğitimi sırasında misafir araştırmacı olarak Oxford'da ISIS ve DIAMOND ile Fransa – Grenoble'da yer alan ESRF ulusal laboratuvarlarında x-ray ve nötron saçılması deneylerinde yer almıştır. Ayrıca Porto Üniversitesi'nde ve Almanya'daki Duisburg – Essen Üniversiteleri'nde misafir araştırmacı olarak Ferromanyetik Rezonans sistemi kullanarak ferromanyetik ultra-ince filmlerin arayüzey etkilerini incelemiştir. Çalışmalarından ötürü Durham Üniversitesi Fizik Bölümü'nce 2016 yılının en başarılı doktora öğrencisi ödülüne layık görülmüştür. 2014 – 2016 yılları arasında Katıhal Fiziği ve Kuantum Fiziği derslerinin öğretim asistanlığını yapmıştır. 2017 yılı itibariyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır.
 

 

Dr. Ayşe Nazlı ERDÖNMEZ
İstanbul Fahrettin Kerim Gökay Anadolu lisesi mezunudur. Lisans öğrenimini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünde tamamladı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı. 2007 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra, 2008 yılında Auckland Üniversitesi, Yeni Zelanda’da doktora çalışmalarına başladı. Doktora öğrenimi boyunca asistan olarak çeşitli uygulama dersleri verdi. Aynı zamanda yarı zamanlı birçok görev üstlenmiştir. 2014 yılında doktora öğrenimini tamamlayıp Türkiye’ye dönüş yaptı. 2014-2019 yılları arasında çeşitli özel kurumlarda İngilizce öğretmenliği yaptı. 2019 yılından itibaren Alanya HEP Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak akademik hayatına devam ediyor.
 

 

foot