Logo

Program Yeterlilikleri

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin sahip olacağı yeterlilikler şu şekilde sıralanabilir:
 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1. İletişim tasarımı ve yönetimi konularında ileri düzey kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma.
2. İletişim Tasarımı ve Yönetimi alanında sahip olduğu ileri düzey bilgi ve becerileri alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözmede kullanabilme.
3. Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alana ilişkin sorunları eleştirel bir bakış açısıyla tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirebilme.
4. Alanıyla ilgili yaratıcı düşünce yöntem ve tekniklerini kullanarak özgün ürünler ve tasarımlar ortaya koyabilme.
5. İletişim alanının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra alanla ilgili güncel uygulamalar ve gelecekteki eğilimler hakkında yorum yapabilme.
6. Alanıyla ilgili araştırmaları yürütürken bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme.
7. Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilme.
8. Alanıyla ilgili proje geliştirebilme ve yürütebilme.
9. Alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve bu gereksinimleri doğrultusunda yaşamboyu öğrenmeyi sürdürebilme.
10. Alanıyla ilgili güncel gelişmeleri, sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ilgili paydaşlarla paylaşabilme.
11. Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
12. Alanıyla ilgili mesleki etik değerlere uygun sorumluluk bilinci geliştirebilme.
13. Alanıyla ilgili yerel ve küresel gelişmeleri izleyebilme ve yorumlayabilme.
14. En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
15. Yaşadığı topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinci ile etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme.

foot