Logo

Hakkımızda

Misyon
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü olarak misyonumuz, Türkçeyi mükemmel konuşma ve yazmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci bir yabancı dile daha hakim olan, hem konvansiyonel kitle iletişim araçlarını hem de sosyal medya, bulut bilişim gibi yeni iletişim ve enformasyon teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, analitik düşünebilen, iletişim sektörünün beklentilerine cevap verebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, gelişen dünya koşullarını özümsemiş meslek uzmanları yetiştirmektir.

Vizyon
Vizyonumuz, üniversitemiz vizyonu doğrultusunda, öğrenme süreçlerinde öğrenen odaklı yeni öğrenme yaklaşımları benimseyen,  yenilikçi, yaratıcı, yaşadığı topluma ve evrensel değerlere duyarlı bireyler yetiştiren bir bölüm olmaktır.

foot