Logo

Hizmetlerimiz

Bilgi Kaynaklarından Yararlanma
Alanya HEP Üniversitesi mensupları Kütüphanenin doğal üyesidirler. Kütüphaneden bilgi kaynağı ödünç alabilmek için Üniversite kimlik kartını ibraz ederek “Kütüphane Kayıt Formu” nu doldurarak kütüphaneye kayıt olmak gereklidir. Üniversite dışından gelen kullanıcılar Kütüphane bilgi kaynağını kütüphane içerisinde kullanabilirler ve Kütüphanelerarası işbirliği kuralları çerçevesinde ödünç alabilirler. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kütüphane kayıtları geçerlidir.


Ödünç Verme Kuralları
Rezerv edilmiş yayınlar, işlemi tamamlanmamış bilgi kaynakları, tezler, ciltlenmemiş dergiler, sözlük-ansiklopedi gibi referans/danışma kaynakları, nadir ve özel değere sahip bilgi kaynakları ödünç verilmez.
    Ödünç verilemeyen bilgi kaynaklarından kütüphane içerisinde tarama, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden kütüphanece belirlenen kuralalar çerçevesinde yararlanılabilir.

    Ödünç bilgi kaynağı alırken üyeler Alanya HEP Üniversitesi kimlik kartını göstermek zorundadır. Kimlik kartı olmayan kişilere bilgi kaynağı ödünç verilmez. Başkasının kimlik kartıyla bilgi kaynağı ödünç alınamaz.

    Ödünç verme, belirli bir süre içindir. Ödünç verilen bilgi kaynağı, son iade tarihine kadar iade edilir. Son iade tarihi aşılmamış ise ve bilgi kaynağı başkası tarafından ayırtılmamış ise iki defaya mahsus olmak üzere bilgi kaynaklarının süresi uzatılabilir. 

    Kütüphane Yönetimi gerekli gördüğü hallerde, son iade tarihini beklemeksizin ödünç verilen bilgi kaynağını geri isteme hakkına sahiptir. Geri istenen bilgi kaynağı en geç üç gün içerisinde Kütüphaneye iade edilmesi gerekir.

    Ödünç verilen bilgi kaynağının, Kütüphaneye teslim tarihine kadar her türlü sorumluluğu, ödünç alana aittir.

    İade edilen bilgi kaynağının aynı kullanıcı tarafından; ek süreyi de kullanmasının ardından tekrar ödünç alınabilmesi için, iade tarihinden itibaren en az iki iş günü geçmesinden sonra mümkündür.

    Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcılar, bunları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç kaynak alamaz.

    Herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılacak olan bir kullanıcı kütüphane kaydının iptalini gerçekleştirmelidir.

Ödünç verme süresi aşağıda belirtilen usullere göre yapılmaktadır.

- Akademik personel için 20 gün ve 2 kere uzatma

- İdari Personel için 7 gün ve 1 kere uzatma

- Lisansüstü öğrenciler için 15 gün ve 2 kere uzatma

- Lisans öğrencileri için 15 gün ve 1 kere uzatma

Rezerv Hizmeti; Üniversite eğitim ve öğretim programına göre Öğretim üyesi ve elemanlarının genel koleksiyon içerisinden alınıp kısa süreli ödünç verilmesini istedikleri bilgi kaynaklarını hizmete sunmasını ve takip edilmesini kapsar.

Kullanıcı Eğitimi
Üniversitemize yeni katılan öğrencilere, kütüphane hizmetleri, kütüphane kullanım kuralları, kullanıcı hakları vb. konularda kullanıcıları bilgilendirmek amacı ile her eğitim-öğretim yılının başında kullanıcı eğitimi düzenlenmektedir. Kişisel kullanıcı eğitimi ve herhangi bir konu hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılarımız kutuphane@alanyahep.edu.tr adresine mail atabilirler.

 

foot