Logo

Başvuru


Başvuru Tarihleri:
 
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim başvuruları Güz Dönemi ve Bahar Döneminde olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilmektedir.

2017 – 2018 Akademik yılı için başvuru tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
 
 
2017 – 2018 Lisansüstü Eğitim Başvuru Tarihleri
 Güz Dönemi Başvuruları Başvuru Tarihleri: 03 – 14 Temmuz 2017
Mülakat Sınavı: 18 Temmuz 2017
Sonuçların Duyurulması: 20 Temmuz 2017
Kayıt Tarihleri: 24 – 28 Temmuz
 Bahar Dönemi Başvuruları Başvuru Tarihleri: 08 – 19 Ocak 2018
Mülakat Sınavı: 22 Ocak 2018
Sonuçların Duyurulması: 23 Ocak 2018
Kayıt Tarihleri: 24 – 26 Ocak 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Başvuru Esasları:
 
Tezli yüksek lisans programına başvuru için herhangi bir lisans (4 yıllık) derecesine sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten en az 55 puana (herhangi bir puan türünde) sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak gerekmektedir.
 


Başvuruların Değerlendirilmesi:
 
Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi süreci şu şekildedir:
 
  • ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve Enstitü Anabilim Dalının önerdiği, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakat notunun %25’inin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır.
  • Adayın başarılı sayılabilmesi için, ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat puanının 100 üzerinden en az 55 olması gerekir.
  • Kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve kontenjan sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilir. Mülakata girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
  • Değerlendirme sonuçları enstitü tarafından ilan edilir.
 
Kesin Kayıt:
 
Yüksek lisans programına yerleştirmeye hak kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını şahsen yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.
 


Özel Öğrenci Kabulü:
 
Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili dönemde açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
 
Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

foot