Logo

Akademik ve İdari Kadro

İDARİ KADRO

YDYO Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi, Gaye TOPA ÇİFTÇİ
 

  

YDYO Müdür Yrd. Öğr. Görevlisi Sinem ARSLAN DÖNMEZ

 

YDYO Müdür Yrd. Öğr. Görevlisi Tuğçe ŞAHİN ERDEM


AKADEMİK KADRO
Tam Zamanlı Öğretim Görevlileri

Dr. Öğr. Görevlisi Sorayya Behroozizad
Sorayya Behroozizad, Alanya Hep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Doktora eğitimini 2013 yılında Malezya Ulusal Üniversitesi İngiliz Dili Çalışmaları bölümünde tamamlamıştır. İngiliz Dili eğitimi üzerine 15 yılı aşkın tecrübesi vardır. Daha önce Maragheh şehrindeki Islamic Azad Üniversitesi’nde Beşerî Bilimler Fakültesi dekanlığı yapmış, Lisansüstü çalışmaları yönetmiş ve İngilizce bölümü müdürü olarak görev almıştır. 2017 yılında İran’daki dil çalışmaları ve ekonomi, bilimsel ve kültürel gelişmeler üzerine düzenlenen ulusal konferansın yürütücülüğünü üstlenmiştir. Aynı zamanda öğretmen eğitimi, profesyonel gelişim, yüksek lisans ve doktora tez yazımı, tez önerisi yazımı ve akademik yazma alanlarında çeşitli çalıştaylar düzenlenmiştir. Islamic Azad Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına ve yüksek lisans tezlerine danışmanlık yapmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli makaleler ve yayımlar çıkarmıştır. Çalışma alanları “Kullanımbilim Odağında Yabancı/ İkinci Dil Eğitimi/ Öğretimi, Dil Öğrenme Stratejileri, Etkinlik Teorisi, Sosyokültürel Teori ve Nitel Çalışmalar’dır. Şu anda Journal of Language Pedagogy & Practice isimli dergide tez komite üyesi ve eleştirmen olarak görev almaktadır.

 

Öğr. Görevlisi Anna Maria Bielecka 
Polonya’daki Maria Curie Sklodowska Üniversitesi İngliz Filoloji Bölümünden 2009 yılında mezun olup yüksek lisans diploması almıştır.  2014 yılı itibariyle Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.  Hazırlık sınıfı öğrencilerine Konuşma Becerileri dersi vermekte ve Uluslararası İlişkiler Ofisinde Uluslararası Öğrenci Uzmanı olarak görev yapmaktadır.  Aynı zamanda Üniversitemizi Alanya Turizm Tanıtma Vakfında temsil etmektedir. 
 

 

Öğr. Görevlisi Aslı ÖZKUL
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim bölümünde yüksek lisans tezini Türk İşaret Dili alanında yazmış ve 2013 yılında mezun olmuştur. Hâlen aynı üniversitede Dilbilim bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. 2010-2019 yılları arasında dilbilim alanında yürütülen iki TÜBİTAK ve bir Avrupa Birliği projesinde yarı zamanlı araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli makaleler ve yayımlar çıkarmıştır. Çalışma alanları dil edinimi, işaret dillerinde fonoloji, morfoloji, sözdizim ve anlambilimdir. Yaklaşık 9 yıl boyunca çeşitli kurumlarda araştırma görevlisi ve İngilizce öğretmeni olarak görev almıştır. 2020 Ocak'tan beri üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulunda tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Öğr. Görevlisi Sinem ARSLAN DÖNMEZ
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında ALKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Bölümünde Tezsiz Yüksek Lisansını bitiren Sinem Arslan Dönmez, aynı bölümün Tezli Yüksek Lisans eğitimine halen devam etmektedir. 2010 yılından itibaren çeşitli üniversite ve okullarda İngilizce öğretmeni olarak çalıştıktan sonra, 2015 yılı itibariyle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

 

Öğr. Görevlisi Tuğçe ŞAHİN ERDEM
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yaklaşık 7 yıl boyunca çeşitli dil okullarında hem İngilizce öğretmeni hem de eğitim koordinatörü olarak görev aldıktan sonra 2014 yılında Atılım Üniversitesinde 2 yıl boyunca İngilizce okutmanı olarak çalışmıştır. 2016 yılından beri üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışan Tuğçe Şahin Erdem, ayrıca 2018-2019 akademik yılı itibariyle üniversitemizin Ortak Dersler Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir. 


Yarı Zamanlı Öğretim Görevlileri
 

Dr. Behçet SOVUKSU
1969’da Antakya Lisesi’nden mezun oldu. 1971’de Hatay Kız İlköğretmen Okulu’nu, 1979’da Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. 1971-1980 yılları arasında Türkiye’nin birçok ilinde ilk ve ortaokul öğretmenliği yaptı.1980’de Almanya’ya gitti.
 
1980 - !981 yılları arasında Almanya‘da birçok dil okulunda Almanca Kursları’na  katıldı.
1981 yılında Goethe-Institut / Staufen ve Albert-Ludwigs-Üniversitesi / Freiburg’ta girdiği sınavları başararak  „Yabancı Dil olarak Almanca“ dersi vermeye hak kazandı.
 
1981 – 1984 yılları arasında Mülheim / Ruhr’da  „Yabancı Gençleri Mesleğe ve Sosyal Hayata Hazırlama Kursları’nda; Bottrop’ta „İşçilere Hizmet Veren Bir Kurumda“; Oberhausen’da „Halk Yüksek Okulu’nda“ Almanca öğretmenliği yaptı.
1984 –2010 yılları arasında Gladbeck’te, Heisenberg  Gymnasium’da (Lise) Türkçe öğretmeni olarak çalıştı.
 
Türk ve Alman öğrencilerin ders dışında buluşup yakınlaşmaları ve yardımlaşmaları amacıyla Gladbeck’te birçok öğretmen arkadaşının da desteği ile „Literaturcafe Defne“ adında, lokali de olan bir dernek kurdu. Bu derneğin yayın organı olan „Defne“ dergisini yönetti.
 
1993 – 2010 Gladbeck Heisenberg- Gymnasium ile Alanya’daki birçok lise arasında gerçekleştirilen Öğrenci ve Öğretmen Değişimi Programı’nın yöneticiliğini yaptı.
Bu yöndeki çalışmalarından dolayı kendisine, Gladbeck ve Alanya Belediyelerince „Onur Plaketi“ verildi.
 
2000 – 2008 yılları arasında Bochum Ruhr Üniversitesi’nde İslamoloji, Orientalistik ve Pedagoji dallarında yüksek lisans, 2012 yılında da aynı üniversitede Felsefe dalında doktora yaptı.
 
2015-2016 ve 2017-2018 Akademik Yıllarında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme ve Turizm Fakültelerinde Almanca derslerine girdi.

Öğr. Görevlisi  Ceyda PEKTAŞ
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur. Çeşitli kurumlarda İngilizce öğretmeni olarak çalışmış ve özel ders vermiştir. Aynı zamanda, bazı yayınların çevirilerine katkıda bulunmuştur. 2019 yılı başlangıcı itibariyle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulunda yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.
 

 

Öğr. Görevlisi Çisem İNANÇ
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında başladığı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümünde Tezli Yüksek Lisans eğitime devam etmektedir. 2016 yılından itibaren çeşitli kurumlarda İngilizce öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 2018 yılı itibariyle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.
 

 

Öğr. Görevlisi Gözde MÜRŞİDOĞLU
Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümün’den 2009 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon Programını 2010 yılında edinmiştir. Yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli kurumlarda İngilizce öğretmenliği ve koordinatörlüğü yapmıştır. 2019 yılı yaz döneminden itibaren üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak görev almaktadır.
 

 

Öğr. Görevlisi Veli HANSU
Ankara Gazi Lisesi mezunudur. Lisans Öğrenimini Selçuk Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde Tamamlayan Veli HANSU, 2005 Yılında Alanya Ümit Altay Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde göreve Başlamıştır. Burada 8 Yıl Rusça Öğretmeni Olarak Görev yapmıştır, 2010 2011 Eğitim Öğretim Yılında Akdeniz Üniversitesi Alanya Yerleşkesinde Bulunan Turizm Fakültesinde Rusça Derslerine Girmiştir. 2013 Yılında Alanya Halk Eğitimi Merkezine Atanmış ve Hala Görevine Devam Etmektedir. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde 2019 2020 Eğitim Öğretim Yılında Rusça Dersleri Vermektedir.

 

Öğr.Görevlisi Sevcan BURCU 
1986 Antalya doğumlu. Lisans eğitimini (2005-2011) Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde, eğitim dilini İngilizce olarak tamamladı. 2012-2017 yılları arasında Antalya'da dershanelerde ve kolejlerde Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev aldı. Kolejde Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin dışında Şehirler ve Ülkeler Atölyesi dersi verip maket çalışması yaptı. Ayrıca 2019 şubat ayından itibaren de Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nde Erasmus öğrencilerine İngilizce Türkiye Tarihi dersini vererek akademik hayatına devam ediyor. 

Öğr. Görevlisi Zeynep UÇKAYA
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünden 2012 yılında Onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Aynı üniversitede 2019 yılında başladığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına halen devam etmektedir.  2012-2014 yıllarında çeşitli dil okullarında İngilizce öğretmeni olarak görev aldıktan sonra 2014-2017 yıllarında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesinde 3 yıl boyunca İngilizce okutmanı olarak çalışmıştır. 2019 Şubat ayında Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır ve halen görevine devam etmektedir. Çalışma alanları dinleme ve konuşma becerileri, Mesleki İngilizce ve Yabancı Dil olarak Türkçe öğretimidir.
 

foot