Logo

Yürütülen Süreçler

YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER
1. Akademik ve İdari Personel Güvenlik (Valilik )  Soruşturma İşlemleri
2. Akademik ve İdari Personel İşe Giriş-Çıkış İşlemleri
3. Öğretim Üyesi ve Yardımcısı Atama ve Yükseltme İşlemleri
4. Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolara Atama İşlemleri
5. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atama İşlemleri
6. Sözleşme Hazırlama ve İmzalatma İşlemleri
7. İşçi Giriş-Çıkış Bildirim İşlemleri
8. 40/a Ders Görevlendirme İşlemleri
9. Akademik ve İdari Personelin İdari Görevlere Atama ve Görevlendirme İşlemleri
10. İstirahat Raporları İşlemleri
11. Doğum Raporları İşlemleri
12. Emeklilik İşlemleri
13. Vekalet İşlemleri
15. ÜAK Doçentlik İşlemleri
16.Banka Hesabı Açım İşlemleri
17.Yurt içi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri
18. Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanları İşe Giriş-Çıkış İşlemleri
19. Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanları SGK İşlemleri
20.Ders saat Ücretli Öğretim Elemanları Ücret Ödeme ve Puantaj İşlemleri
21. İç-Dış Yazışma İşlemleri
22. Elektronik Belge Yönetim Sistemi İşlemleri
23. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Senato Kararlarının hazırlanma işlemleri
24. Yıllık, İdari, Mazeret, Akademik İzin İşlemleri
25. Akademik ve İdari Personel Harcırah formlarının düzenlenme işlemleri
26. İdari Görevleri( Rektör, Dekan, Bölüm Başkanı, YDYO Müdürü, Enstitü Müdürü) olan Akademik Personelin görev sürelerinin uzatma işlemleri

foot