Logo

About us

Üniversitemizin vizyonu dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında sinerji yaratmaktır.
Üniversitemiz İnsan Kaynakları olarak yenilikçi ve hizmet odaklı uygulamalarımız, prosedürlerimiz ve süreçlerimizle biz de bu hedefe hizmet etmekteyiz.
Bu doğrultuda;
 En uygun adayları seçme, onları geliştirme, adaptasyonlarını sağlama ve başarılarını ödüllendirme,
 Verimli bir iş ortamı ve çalışanların değerli hissettikleri bir çalışma ortamı sağlamak,
 Adil, etik ve yasalar çerçevesinde uygulamalar yürütme
prensiplerini benimsiyoruz.

foot