Logo

Mobility for Traineeships

Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?
 

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Kimler Katılabilir?
 
Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 
Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.
Başvuru süresinde gerekli belgeler için tıklayınız
 
Öğrencilerim Seçimi
 
Öğrenim hareketliliği gerçekleştirilecek öğrencilerin belirlenmesi ilan süreci, başvuru ve değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir. 

Bir önceki yıl seçilerek hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak devredilerek doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak yeniden değerlendirilir ve seçilir.
 
İlan süreci, seçim ve Değerlendirme sözleşme dönemi Uygulama El Kitabı çervevisinde yapılır.  

Hibeler

Hibe ödemeleri sözleşme dönemi Uygulama El Kitabı çervevisinde yapılır.  

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız
 
Staj Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere en az 2 en fazla 12 ay arasında bir süredir.
 
Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği süresi toplamı, hibe verilmese dahi 12 ayı geçemez.

Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?
 
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir; 

• İşletmeler
• Eğitim Merkezleri
• Araştırma Merkezleri
• Diğer Kuruluşlar

Ancak; aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:
Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları 
  • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar 
  • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi) 
  • Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.
 
    

foot