Logo

Documents & Forms

Sosyal Bilimler Enstitüsü Formlar & Belgeler
- Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formuna ulaşmak için tıklayınız.
- Tez Yayın Hakkı Formuna ulaşmak için tıklayınız.
- Mezuniyet süreci işlemleri için tıklayınız.
- Tez savunma süreci işlemleri için tıklayınız.
- Tez kapak örnekleri için tıklayınız.
- CD Zarf Etiketi için tıklayınız.
- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu için tıklayınız.
- Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için buraya tıklayınız.
- İntihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esasları Yönergesi için buraya tıklayınız.
- Lisansüstü Öğrenci Kayıt Formu için buraya tıklayınız.
- Ders Ekleme-Bırakma Formu için buraya tıklayınız. 
- Kayıt Dondurma Formu için buraya tıklayınız.
- Örnek Dilekçe Formu için buraya tıklayınız.
- Tez Danışmanı Değişikliği Formu  için buraya tıklayınız.                
- İkinci Danışman Atama Talep Formu için buraya tıklayınız.
- Kayıt Sildirme Formu için buraya tıklayınız. 
- Danışmanlar için Tez Tamamlama Dilekçesi  tıklayınız.
- Danışman Atama Talep Formu için buraya tıklayınız.                             
- Tez Konusu Öneri Formu için buraya tıklayınız.
- Tez Savunma Sınav Tutanağı için buraya tıklayınız. 
- Tez Savunma Sınav Tutanağı Danışman Dilekçesi için buraya tıklayınız. 
- Tez Konusu/Başlığı Değişiklik Formu  için buraya tıklayınız.
- Mezuniyet Kontrol Formu için tıklayınız.

foot