Logo

Documents & Forms

- Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formuna ulaşmak için tıklayınız.
- Tez Yayın Hakkı Formuna ulaşmak için tıklayınız.
- Mezuniyet Süreci ile ilgili işlemler için tıklayınız.
- Tez Savunma Süreci ile ilgili işlemler için tıklayınız. 
- CD Zarf Etiketi için tıklayınız.
- Tez Kapak Örnekleri için tıklayınız.
- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
- Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.
- İntihal Yazılım Programı Raporu ve Uygulama Esasları Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.
- Lisansüstü Öğrenci Kayıt Formuna ulaşmak için tıklayınız.
- Kayıt Dondurma Formuna ulaşmak için tıklayınız.
- Ders Ekleme- Bırakma Formuna ulaşmak için tıklayınız.
- Örnek Dilekçe Formuna ulaşmak için tıklayınız.
- Danışman Atama Talep Formuna ulaşmak için tıklayınız.
- Tez Danışmanı Değişikliği Formu  için buraya tıklayınız.
- İkinci Danışman Atama Talep Formu için buraya tıklayınız.
- Kayıt Sildirme Formu için buraya tıklayınız. 
- Danışmanlar için Tez Tamamlama Dilekçesi için tıklayınız.
- Tez Konusu Öneri Formu için buraya tıklayınız.
- Tez Savunma Sınav Tutanağı için buraya tıklayınız. 
- Tez Savunma Sınav Tutanağı Danışman Dilekçesi için buraya tıklayınız.
- Tez Konusu/Başlığı Değişiklik Formu  için buraya tıklayınız.
- Mezuniyet Kontrol Formu için tıklayınız.

foot